”Folkeoplysning i kommunerne”

I rapporten ”Folkeoplysning i kommunerne” gives et samlet overblik over folkeoplysende aktiviteter og tilskud, samt forvaltning af aktiviteterne i de enkelte kommuner.

 
Foto: Stan Petersen Foto: Stan Petersen

Den nye rapport ”Folkeoplysningen i kommunerne” giver overblik over kommunernes arbejde med folkeoplysningen. Rapporten er delt op i fire delrapporter med forskelligt fokus.

Resultater viser bl.a. at der er et mindre fald i antallet af aftenskolen, men ca. samme aktivitet som i 2014. Der er et billede af at aftenskoleområdet i yderområderne er karakteriseret ved mange små aftenskoler, mens der i mere tætbefolkede områder er relativt færre, men større aftenskoler.

Hvor fagfordeling er indberettet (kun relativt få kommuner) ses det, at særlige fagområder udgør en større andel bl.a. at sundheds og bevægelsesfag udgør 32% af undervisningstimer, manuelle fag 20% og grundlæggende fag. Der er kommunale variationer i forhold til fx forenings- og medlemstæthed og tilskud.

Undersøgelsen er gennemført af Videncenter for Folkeoplysning (Vifo).