”Læring sker i ubevogtede øjeblikke”

 
Der skal gøres plads til det uforudsete når der tilrettelægges med henblik på kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Det at læring ”sker i ubevogtede øjeblikke” indebærer et fokus på kompetencen at kunne ”anerkende og opdage lærende processer, der opstår spontant”. Men også evnen til at designe, tilrettelægge og initiere læreprocesser som del af det daglige arbejde hører med. Sådan lyder et interessant sammendrag af en inspirationsdag holdt af Statens Center for Kvalitets- og Kompetenceudvikling SCKK om ”Læringsmiljø og kompetenceudvikling”, hvor Lone Thellesen, direktør for Dacapo Teatret, var inviteret til at holde oplæg.
Mere om SCKK, se link neden under
1613