”Myndige borgere og forpligtende fællesskaber”

 

Dansk Folkeoplysnings Samråd har i samarbejde med Marianne Jelved (nu kulturminister) taget initiativ til at etablere en tænketank ”Kredsen” med bl.a. det formål at inspirere den folkeoplysende verden til at tage sin demokratiske arv på sig i et samfund udfordret af trange kår for dannelse af holdningsmennesket, udfordring af samfundets sammenhængskraft, truet bæredygtighed og vigende international solidaritet, og at komme med bud på løsninger af de store udfordringer.
I bogen præsenteres 14 forskellige analyser og indlæg og bogen afsluttes med 8 meget konkrete anbefalinger til folkeoplysningen.

Download bogen: www.dfs.dk/temaer/kredsen/forside/

1767