”Tro på dig selv, det gør vi”

Ny forberedende grunduddannelse for unge.

 

For at få flere unge i uddannelse og beskæftigelse vil regeringen vil oprette en ny forberedende grunduddannelse for de unge, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og ikke er i arbejde. Baggrunden for initiativet er at hver femte ung, svarende til ca.6-7% af alders gruppen ikke har gennemført en ungdomsuddannelse syv år efter grundskolen.

Uddannelsen samler tidligere tilbud til målgruppen i tre spor, der er målrettet de unges forudsætninger: Almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse samt erhvervsgrunduddannelse. Regeringen ønsker med initiativet at skabe en enklere sammenhæng, struktur og progression i den enkelte unges forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Uddannelsen er af max. to års varighed.

Læs mere