”Viden & Vækst”

 

Formålet med udgaven Viden & Vækst er at sætte forskning, udvikling og innovation i fokus. Udgangspunktet er, at viden og vækst går hånd i hånd med hensyn samfundets udvikling. Forskningspolitikken, hvis prioriterede målsætninger strækker sig over perioden 2011 til 2015, er resultat af det arbejde, som Forskningspolitisk Komité initierede i 2008. Opgaven var at formulere Færøernes overordnede forskningspolitik med fælles vision, prioteringer, finansiering og rammer. Dette er første gang, at der fra færøsk side er formuleret en politik på forskningsområdet.

Download publikationen Viden & Vækst og læs mere om forskningspolitikken på: Gransking.fo

1540