100 miljoonaa kruunua aikuisten opinto- ja uraohjaukseen

 
Tanskan opetusministeriön vuonna 2006 aloittama ohjauskokeilu on osoittautunut menestykseksi.  Kohderyhmänä olivat yritykset, jotka eivät yleensä käytä jatko- ja täydennyskoulutuspalveluita. Kokeilun aikana yritykset ovat osallistuneet teematapaamisiin ja strategisen osaamisen kehittämisen verkostoihin. Lisäksi työntekijöiden osaaminen on arvioitu yksilöllisesti, heille on tehty oppimissuunnitelma ja he ovat osallistuneet kursseille. Nyt ministeriö on päättänyt käyttää 100 miljoonaa kruunua aikuisten ohjauspalvelutarjonnan selkeyttämiseen. Vastaisuudessa ainoana kanavana ohjauspalveluihin toimivat ”aikuisohjausverkostot”, joihin kuuluu aikuis- ja jatkokoulutusta tarjoavia oppilaitoksia. Hiljattain perustetut 22 verkostoa kattavat koko maan.
Lisää aiheesta: www.uvm.dk
1543