100 millioner kroner till vejledning

 
Et forsøg det danske undervisningsministerium har gennemført siden 2006 med at få fat i virksomheder, der traditionelt ikke bruger efteruddannelse, har vist sig at være en succes. I forsøget har virksomhederne deltaget i temamøder og netværk om strategisk kompetenceudvikling, medarbejdere har gennemgået IKV individuel kompetenceafklaring, fået lagt uddannelsesplan og deltaget i kurser. Nu er der afsat 100 millioner kroner til at lave én indgang til vejledning om efteruddannelse – fordelt på 22 nydannede ”voksenvejledernetværk’ over hele landet. De 22 netværk består af uddannelsesinstitutioner, som tilbyder voksen- og efteruddannelse. De skal over de kommende to år styrke rådgivningen og vejledningen af både virksomheder og den enkelte medarbejder. Der er afsat 100 millioner kroner til vejledningsnetværkene, som skal sikre, at der kun er én indgang til vejledning om efter- og videreuddannelse.
Les mere:  www.uvm.dk
1262