200 nya lektorer i skola och förskola

 

 

- Vi måste höja kvaliteten i svensk skola och då är riktigt välutbildade lärare en viktig del. Dessutom skapar lektorer karriärvägar inom läraryrket. Idag är ofta vägen framåt att lämna klassrummet och bli byråkrat. Det måste vara möjligt för en duktig lärare att göra karriär i den undervisande rollen, säger utbildningsminister Jan Björklund. Regeringen har beslutat att satsa 251 miljoner kronor på forskarskolor där cirka 200 lärare och förskollärare ska kunna utbilda sig till lektorer.

Satsningen innebär att lärare får läsa till en licentiatexamen i de ämnen de har utbildning att undervisa i eller i ämnesdidaktik kring dessa ämnen. Förskollärare ska ges möjlighet att bli licentiater i barns lärande och utveckling, i synnerhet barns språkliga och matematiska utveckling.

Läs mer: www.regeringen.se/sb/d/14065/a/162007