2008

 

 

2008


Möte i det nordiska nätverket den 26-27 september 2008 - Borgarnes

Referat från nätverksmötet: PDF


Yrkesutbildning - Studieresa till Paris den 20-22 april 2008

Möte i det nordiska nätverket den 1 februari 2008 - Köpenhamn

Referat från nätverksmötet
PDF