2008 on monikulttuurisuuden vuosi

 
Monikulttuurisuus ei toteudu itsestään, totesi kulttuuriministeri Trond Giske julistaessaan vuoden 2008 kulttuurisen moninaisuuden vuodeksi. Giske haluaa lisätä tietoisuutta Norjassa jo vallitsevasta kulttuurien moninaisuudesta, joka tuleekin näkymään nykyistä paremmin ensi vuodesta lähtien myös maan kulttuuri-instituutioissa. Tavoitteena on tehdä Norjasta toimiva monikulttuurinen yhteiskunta. Kulttuuriministeri esittelee hallituksen suunnitelmia ja visioita ”monikulttuurisuusvuodelle 2008” Drammenissa 20.3. pidettävässä konferenssissa. Teemavuoden vastavaana toimii Bente Guro Møller.
1051