2015-03-17Temat för 10-årsjublieet av uppmärksammandes av FN-dagen mot rasism och diskriminering är ”Möta och mota rasism”. Den 21 mars blir därför Moriskan i Malmö en mötesplats för människor med eng

 

 
Temat för 10-årsjublieet av uppmärksammandes av FN-dagen mot rasism och diskriminering är ”Möta och mota rasism”.