22 exempel på integrerande folkbildning

Forskare från Linköping, Åbo, Roskilde och Trondheim presenterar preliminära resultat från en analys av 22 exempel där folkbildning bidragit till integration.

 

Dessa har samlats in via projektet ”Folkeoplysningens og voksenlæringssektorens rolle i integrations- og beskæftigelsesindsatsen for flygtninge i Norden” (april 2016 – juni 2017) som finansierats av Nordiska Ministerrådet. Preliminära resultat presenterades i Jönköping 4 maj.

Målet med projektet är att undersöka om folkbildning kan erbjuda en bra modell för inklusion. Från statsmakterna kommer klara signaler om behovet att utveckla fungerande mallar. Pengar finns anslagna, nu är frågan vem som bäst kan svara på behoven. Från folkbildarhåll flaggar man för att just den holistiska synen är en viktig komponent som hjälper till att integrera långsiktigt.

Forskarna har kategoriserat exemplen enligt huvudmålen i integrationsstrategin. Dessa är arbetsmarknad, samhälle och jämlikhet.

För mer information, kontakta Studieförbunden, david@studieforbunden.se

Läs mer