2,2 miljoner vuxna deltog i icke-formella studier i Finland år 2013

 

De flesta deltagarna inom den icke-formella utbildningen deltog i folkbildningen, där bruttoantalet studerande var ca. 1,7 miljoner och nettoantalet studerande ca. 950 000 år 2013. De mest populära studieämnena var hantverk, musik och språk. 

Utöver folkbildningen studerade de vuxna som icke-formella studier bl. a. yrkesinriktade tilläggsutbildningar och arbetskraftspolitiska utbildningar samt öppna högskolekurser. Ca 200 000 deltog i kurser som arbetsgivaren beställt av utbildningsarrangörerna. 

Läs mer

Källa: Statistikcentralen