2/2006 NVL Uutisia

 

NVL Uutiskirje 2/2006

NVL

DEMOS seminaari (Helsingör 9-10/2)

oli lähtölaukaus deliberatiiviselle oppimisprosessille, jonka tuloksena saamme uuden poliittisen dokumentin demokratiasta, aktiivisesta kansalaisuudesta ja elinikäisestä oppimisesta. Kaikki vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen toimijat kutsutaan näin mukaan tämän tuotoksen työstöön. Tekstin edistymistä voi seurata NVL:n verkkosivuilla. Päätöskeskustelu pidetään 30.11-1.12 Tukholmassa.
www.nordvux.net/page/245/demos.htm

NVL  perusti aivoriihen (tänketank) tulevaisuuden osaamisesta

Pohjoismaiden on hyvä tietää mitä osaamista, pätevyyttä me tarvitsemme tulevaisuudessa, jotta voimme valmistautua uusiin vaatimuksiin ja muutoksiin. Helmikuun 3 Reykjavikissä kokoontui asiantuntijoita kaikista pohjoismaista perustamaan tulevaisuuden osaamisen aivoriihen.
Verkostoon kuuluu tulevaisuuden tutkijoita, johtajia ja pedagogisia asiantuntijoita, jotka tekevät yhteistyötä työelämän edustajien kanssa jokaisessa maassa. Verkosto toimii seuraavat 18 kuukautta ja on suunnitellut ”puoliaika” seminaarin elokuulle 2006. Seminaariin kutsutaan keskustelemaan osaamisesta ja pätevyydestä. Tämä keskustelu on perusta tulevaisuuden osaamisen vision jatkotyöskentelylle.
Tavoitteena on kehittää visio, joka inspiroi keskusteluun tulevaisuuden osaamisesta. Tietopaketti, joka on perusta uusille ajattelumalleille, ydintieto käsitteen määrittelylle, ja osaamisen kehittämisen menetelmille. Näkemyksiä siitä, miten osaaminen ja pätevyys liitettynä aloitekykyyn voi kehittää Pohjoismaista hyötyä.


Pohjoismainen opitun tunnustamisen asiantuntijaverkosto on luotu

Helmikuun 3 pohjoismainen opitun tunnustamisen asiantuntijaverkosto kokoontui ensimmäisen kerran Kööpenhaminassa. Verkostoon kuuluu asiantuntijoita työelämästä, tutkimuksesta, vapaasta sivistystyöstä ja koulutusjärjestelmästä. Verkosto päätti järjestää pohjoismaisen konferenssin opitun tunnustamisesta tammikuussa 2007. Ennen tätä konferenssia tehdään vertaileva selvitys, jonka tavoitteena on kriittisesti tuoda esille jokaisen maan opitun tunnustamisjärjestelmän heikkoudet.
https://nvl.org/page/nordiskanatverk.htm

Muodollisen koulutuksen pohjoismainen verkosto

Tammikuun 26-27 muodollisen koulutuksen pohjoismainen verkosto aloitti toimintansa. Verkosto päätti luoda yhteisen portaalin muodollisesta koulutuksesta, johon kerätään tietoa eri maiden aikuiskoulutuksesta ja kouluista, jotka toivovat pohjoismaista yhteistyötä.
www.nordvux.net/page/23/nordiskanatverk.htm

EQF

Tietoa pohjoismaisesta EQF keskustelusta
www.nordvux.net/page/178/lankar.htm

Vertaileva tutkimus Pohjoismaissa: Aikuisen oppiminen työelämässä

Tanskan kasvatustieteellinen yliopisto (Damarks Pedagogiska Universitet) vastaa Pohjoismaiden Ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Kaikki Pohjoismaat ja itsehallinta-alueet kuuluvat tutkimuksen piiriin. 
Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa hyviä käytäntöjä liittyen aikuisen oppimiseen työelämässä, haetaan käytäntöjä, jotka inspiroivat uusiin käytäntöihin pohjoismaissa ja uusiin pohjoismaisiin yhteistyö ja hyöty näkökulmiin. Lisää tietoa löytyy sivulta www.nordvux.net/object/6568/komparativstudiumidenordiskelande.htm

Ruotsi

Viranomaisuudistus - aikuisen oppimiseen liittyvät asiat keskitetään

Ruotsi keskittää aikuiskoulutuksen tarkastuksen, johdon, talousjohdon, kansallisen seurannan, kansallisen arvioinnin ja kehitystuen samalle viranomaiselle. Uusi viranomainen toimii kolmella paikkakunnalla Norrköpingissä, Härnösandissa ja Hässleholmissa.

1075