2/2007 NVL Uutisia

 


NVL

Aivoriihi verkossa

Pohjoismainen tulevaisuuden osaamisen aivoriihi NTT on avannut oman verkkosivun sivustolla www.nordvux.net. Tavoitteena on kertoa aivoriihen työstä kaikille kiinnostuneille. Verkoston esittelyn lisäksi sivulla on tapahtumakalenteri, joka tarjoaa tietoa sekä tulevista tapahtumista että jo pidetyistä kokouksista, seminaareista ja konferensseista, joissa NTT:n jäsenet ovat tehneet verkostoa tunnetuksi. Lisäksi sivulla esitellään raportteja, joita NTT:n työssä on käytetty. Aivoriihen tehtävänä on kerätä jo olemassa olevaa tietoa ja kokemuksia ja työstää niistä uusia oivalluksia. Niinpä kaikki ideat, ajatukset ja ehdotukset ovat tervetulleita.   
Käy NTT:n sivulla: www.nordvux.net/page/457/nordisktenketank.htm
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
NVL

Opitun tunnustaminen: Kokemuksia Pohjoismaista ja Baltiasta ja katsauksia Eurooppaan

– konferenssi Kööpenhaminassa maaliskuussa 2007
Konferenssi on saanut liikkeelle suuren joukon kiinnostuneita, ja paikkamäärää on lisätty alkuperäisestä 70:stä yli sataan. Konferenssi tarjoaa muun muassa katsauksia opitun tunnustamisen parissa tehtävään työhön Pohjoismaissa, Baltian maissa ja muualla Euroopassa. Lisäksi käsitellään yhdeksän erilaista tapausta/metodia eri maista. Konferenssin jälkeen sen antia tullaan esittelemään kattavasti NVL:n sivuilla www.nordvux.net.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Danmark

Globalisaatio edistää tanskalaista koulutusvientiä

Tanskalainen elinikäisen oppimisen malli on herättänyt paljon kiinnostusta ulkomailla. Opetusministeri Bertel Haarder on kutsuttu viralliselle vierailulle Kiinaan neuvottelemaan muun muassa ammattikoulutukseen ja aikuiskoulutukseen liittyvistä hankkeista. Tanskalaisten koulutusmuotojen viemiseksi Aasiaan on jo vireillä joukko konkreettisia hankkeita, ja neuvotteluja käydään parhaillaan mm. Perun, Bolivian ja Chilen kanssa. 
Lisätietoa: www.uvm.dk/07/eksport.htm?menuid=6410
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Tietoa ohjauksen vaikutuksista

Opinto- ja uraohjauksessa panostetaan nyt nuoriin: heidän opiskeluaan pyritään tukemaan ja opintonsa keskeyttäneiden määrää pienentämään. Ohjauksen vaikutuksista ei kuitenkaan tiedetä tarpeeksi. Tämä käy ilmi Evalueringsinstitutin tuoreesta tanskalaisen opinto- ja uraohjausjärjestelmän arvioinnista. Arvioinnissa suositetaan perustettavaksi kansallista rekisteröintijärjestelmää, jonka avulla voitaisiin analysoida ohjauksen vaikutuksia nuorten pysymiseen samassa opiskelu- tai työpaikassa.  
Lisää arvioinnista: www.eva.dk
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: vägledning
Finland

Viittomakielinen kirjasto

Opetusministeriön työryhmä esittää, että ministeriö antaisi Kuurojen Liiton tehtäväksi ylläpitää Viittomakielistä kirjastoa, jonka tehtäviin kuuluisivat kirjasto-, tuotanto- ja asiantuntijapalvelut. Viittomakielisen kirjaston toiminta ehdotetaan aloitettavaksi 1.3.2008.
Toiminnallaan viittomakielinen kirjasto edistäisi viittomakielisten asemaa tasa-arvoisina kansalaisina tiedon ja kulttuurin saavuttamisessa.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2007/02/
viittomakielinen_kirjasto.html?lang=fi
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta

Vuonna 2007 vietettävän yhdenvertaisten mahdollisuuksien teemavuoden neljä keskeistä teemaa ovat oikeudet, edustus, tunnustaminen ja kunnioitus. Tavoitteena on tuoda esiin vähemmistöjen ja vammaisten oikeudet, vahvistaa syrjittyjen tai syrjinnän vaarassa olevien edustusta ja osallistumista, lisätä arvostusta ja yhteenkuuluvuutta, edistää monimuotoisuutta sekä poistaa kaavamaisia käsityksiä, ennakkoluuloja ja väkivaltaa.
Kansalaisyhteiskunnan osallistumista teemavuoden suunnitteluun ja toteuttamiseen on pidetty keskeisenä. Tärkeä periaate on myös ollut, että syrjinnän ja epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi joutuneiden etuja ajavat järjestöt ja yksittäiset ihmiset näkyvät ja toimivat aktiivisesti teemavuoden hankkeissa ja tapahtumissa. Mukana on myös paljon muita järjestöjä,  työmarkkinaosapuolet ja yhdenvertaisuutta edistävät elimet.
Teemavuoteen kuuluu Suomessa kuusi verkostohanketta, joiden toteuttamisessa ovat mukana myös eri vähemmistöjä ja vammaisryhmiä edustavat järjestöt ja elimet.
Aikuisen oppimisen kannalta mielenkiintoisimmat hankkeet ovat, Yleisradion koordinoima Monimuotoisuuden näkyvyyskampanjaa, työmarkkinajärjestöjen Monimuotoisuus työelämässä - verkostohanke, oikeusministeriön Toteutumattomat oikeudet - verkostohanke ja Ihmisoikeusliiton Syrjintäraportti - verkostohanke.
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Island

Nuoret hakeutuvat korkeakoulutukseen

Islannin koulutusalan tutkimusinstituutti (The Educational Testing Institute) on tutkinut peruskoulunsa päättävien nuorten tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkimustulosten mukaan lähes kaikki nuoret arvelevat päätyvänsä työtehtäviin, joissa vaaditaan korkeaa koulutusta. Hiljattain ilmestynyt raportti ”Nuoret vuonna 2006” perustuu 9. ja 10. luokan oppilaiden keskuudessa vuonna 2006 tehtyyn tutkimukseen, joka osoittaa, että korkeakoulutukseen haluavien nuorten määrä on noussut rajusti parin viime vuoden aikana. Vuonna 1997 puolet nuorista sanoi hakeutuvansa korkeakoulutukseen; vuonna 2005 jo 67 % pojista ja 77 % tytöistä ilmoitti menevänsä yliopistoon erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti. Tutkimusinstituutin tutkimus tukee näitä lukuja, sillä sen mukaan 76 % 10. luokan oppilaista suunnittelee yliopisto-opintoja.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Norge

eKansalaisuus-konferenssi 2007 – teemana ”digitaalinen inkluusio”

eBorgerskap (eKansalaisuus) -konferenssi on Voxin vuosittain järjestämä tapahtuma. Tämän vuoden konferenssi pidettiin 30. tammikuuta Oslossa. Konferenssissa käsiteltiin – perinteiseen tapaan – tietoteknisten perustaitojen turvaamista niin yksilötasolla, elinkeinoelämässä kuin yhteiskunnassa laajemminkin, siis ”digitaalista inkluusiota”. Konferenssin tehtävänä on edistää yksityisen ja julkisen sektorin IT-alan toimijoiden välisiä kontakteja ja yhteistyötä. Kohderyhmänä ovat julkisen ja yksityisen sektorin päättäjät, työelämätahot, johtajat, henkilöstöjohtajat ja HR-alan työntekijät, koulutusvastaavat, luottamusmiehet ja muut aiheesta kiinnostuneet. Esitykset ja konferenssilehti ovat luettavissa osoitteessa www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2307
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Onko maahanmuuttajilla arvoa?

Kaksipäiväinen konferenssi Drammenissa maaliskuussa
Norjan Norden-yhdistyksen ja Drammenin alueneuvoston järjestämässä konferenssissa keskustellaan maahanmuuttajien merkityksestä yhteiskunnan dynaamiselle arvokehitykselle ja pohditaan, miten voisimme lisätä tietoisuuttamme tästä käyttämättömästä voimavarasta. Konferenssin esiintyjälista on kiehtovan monikulttuurinen ja lupaa monia eri näkökulmia aiheeseen. Konferenssin tukivoimiin kuuluvat Innovasjon Norge, Integraatio- ja moninaisuusdirektoraatti IMDI, NHO ja NVL. Lisätietoa linkistä:  www.drammensregionen.no/corporate_user/forside/
nordisk_konferanse_om_flerkulturell_verdiskaping
_22_23_mars_2007
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

2008 on monikulttuurisuuden vuosi

Monikulttuurisuus ei toteudu itsestään, totesi kulttuuriministeri Trond Giske julistaessaan vuoden 2008 kulttuurisen moninaisuuden vuodeksi. Giske haluaa lisätä tietoisuutta Norjassa jo vallitsevasta kulttuurien moninaisuudesta, joka tuleekin näkymään nykyistä paremmin ensi vuodesta lähtien myös maan kulttuuri-instituutioissa. Tavoitteena on tehdä Norjasta toimiva monikulttuurinen yhteiskunta. Kulttuuriministeri esittelee hallituksen suunnitelmia ja visioita ”monikulttuurisuusvuodelle 2008” Drammenissa 20.3. pidettävässä konferenssissa. Teemavuoden vastavaana toimii Bente Guro Møller.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Opitun tunnustaminen – työelämässä ja kolmannella sektorilla hankitun osaamisen dokumentoinnin käyttö

Voxissa toimivat Sigrun Røstad ja Randi Storli ovat kirjoittaneet tuoreen raportin, jonka nimi on ”Realkompetanse i praksis” (Opitun tunnustaminen käytännössä). Raportti on tapaustutkimus työelämässä ja kolmannella sektorilla hankitusta osaamisesta ja opitun tunnustamisen ja aikuisopintotarjonnan välisestä suhteesta.  Aikuisten oikeus toisen asteen opintoihin edellyttää, että aikuisopiskelijan opintosuunnitelma tehdään osaamiskartoituksen perusteella. Vuosina 2003–2005 tehty tutkimus aikuisten perusasteen ja toisen asteen opinnoista kuitenkin osoitti, että eri alueiden välillä on suuria eroja opitun tunnustamisessa ja aikuisopintojen toteuttamisessa. Lisätietoa: www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2291
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: validering
Sverige

Uudet lukiodirektiivit: Potkua ammattikoulutukseen – Gy 09

Hallitus on nimittänyt selvitysmiehen, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus lukiokouluissa tarjolla olevista opintolinjoista, suuntautumisvaihtoehdoista ja tutkintovaatimuksista. Kolmeksi tärkeimmäksi suuntautumisvaihtoehdoksi on ehdotettu seuraavia:
• Lukiotutkinto, joka antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin
• Ammattitutkinto
• Oppisopimustutkinto
Myös ammatillisten linjojen opiskelijoilla olisi mahdollisuus halutessaan suorittaa korkeakoulukelpoisuuden antavat teoriaopinnot joko lukiokoulussa tai myöhemmin kunnallisessa aikuiskoulutuskeskuksessa (komvux).  Selvitystyön perusteella tehtävä uusi opetussuunnitelma valmistuu vuonna 2009, ja opiskelijat voivat hakea uusimuotoiseen lukiokouluun syksyllä 2009.
Lisätietoa direktiiveistä:
http://utbildning.regeringen.se/
content/1/c6/07/62/78/932d8008.pdf
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Valideringsdelegationenin osaraportti

Ruotsalainen opitun tunnustamisen valtuuskunta, Valideringsdelegationen, on päässyt työssään loppusuoralle. Työvuotta 2006 käsittelevä raportti sisältää muun muassa kuvauksen siitä, millainen opitun tunnustamisprosessin tulee kokonaisuudessaan olla:
• tietojen, taitojen ja osaamisen kartoittaminen
• syvällisempi tietojen, taitojen ja osaamisen kartoittaminen
• kirjallisen todistuksen antaminen arvioidun osaamisen perusteella
• tutkintotodistuksen, ammattikirja tai, pätevyystodistuksen antaminen arvioidun osaamisen perusteella
Lue lisää raportista
www.valideringsdelegationen.se/pdf/
Rapporter/VLD_delrapport_dec2006.pdf
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Sverige

Kansallinen pedagogisen arvioinnin tutkijakoulu

Tutkijakoulu järjestetään seuraavien korkeakoulujen yhteistyönä: Tukholman opettajakorkeakoulu (joka toimii isäntänä), Göteborgin yliopisto, Malmön korkeakoulu ja Uumajan yliopisto. Yksi 28.2. haettavaksi julistettavasta neljästä jatko-opiskelupaikasta suuntautuu aikuisten osaamisen tunnustamiseen. Sen sijoituspaikka on Uumajan yliopisto. 
Lisätietoa aiheesta osoitteesta www.lhs.se/forskarskola
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: forskning
Åland

Strategioita maakunnan integraatiopolitiikkaan

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on kehittää maakunnan integraatiopoliittisia strategioita. Toimikunnan vastuulla on tuottaa toimenpide-ehdotuksia, jotka edistävät pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumista. Toimikunta keskittyy erityisesti kieltenopetukseen ja työmarkkinakysymyksiin. Lisäksi pohditaan kulttuurisia ja sosiaalisia näkökulmia. Toimikunnan työn odotetaan valmistuvan vuoden 2007 marraskuun loppuun mennessä.
E-post: Viveca.Lindberg(ät)living.ax
Åland

Kaksivuotinen hanke opitun tunnustamisjärjestelmän kehittämiseksi

Ahvenanmaalainen opitun tunnustamisen valmistelutyöryhmä on saanut valmiiksi raporttinsa. Raportissa todetaan muun muassa, että aihealue on laaja ja että työtä tulisi näin ollen jatkaa. Raportin mukaan Ahvenanmaalla tapahtuu jo jonkin verran opitun tunnustamista, mutta yleisesti hyväksytty opitun tunnustamisjärjestelmä puuttuu. Työryhmä ehdottaa, että Ahvenanmaalla otetaan käyttöön Ruotsin hallituksen hyväksymä määritelmä, jonka mukaan ”opitun tunnustaminen on prosessi, johon sisältyy henkilön hallitsemien tietojen ja osaamisen järjestelmällinen arviointi, arvostelu, dokumentointi ja tunnustaminen riippumatta siitä, miten tiedot ja osaaminen on hankittu”.  Lisäksi työryhmä ehdottaa, että sen työrupeamaa pidennetään huomattavasti ja että vuoden 2007 kevään ja kesän aikana aloitetaan EU-hankkeen (tavoite 3 -ohjelma) valmistelu, jonka tavoitteena on kaksivuotinen hanke ahvenanmaalaisen opitun tunnustamisjärjestelmän kehittämiseksi. Työryhmään kuuluivat Monica Nordqvist, Cecilia Stenman ja Tomas Fellman/Ahvenanmaan maakunnan hallitus, koulutus- ja kulttuuriosasto.
Mer om: validering
nmr_fi


Otsikot 2.3.2007


NVL
Aivoriihi verkossa

Opitun tunnustaminen: Kokemuksia Pohjoismaista ja Baltiasta ja katsauksia Eurooppaan


TANSKA
Globalisaatio edistää tanskalaista koulutusvientiä

Tietoa ohjauksen vaikutuksista


SUOMI
Viittomakielinen kirjasto

Tavoitteena oikeudenmukainen yhteiskunta


ISLANTI
Nuoret hakeutuvat korkeakoulutukseen


NORJA
eKansalaisuus-konferenssi 2007 – teemana ”digitaalinen inkluusio”

Onko maahanmuuttajilla arvoa?

2008 on monikulttuurisuuden vuosi

Opitun tunnustaminen – työelämässä ja kolmannella sektorilla hankitun osaamisen dokumentoinnin käyttö


RUOTSI
Uudet lukiodirektiivit: Potkua ammattikoulutukseen – Gy 09

Valideringsdelegationenin osaraportti

Kansallinen pedagogisen arvioinnin tutkijakoulu


AHVENANMAA
Strategioita maakunnan integraatiopolitiikkaan

Kaksivuotinen hanke opitun tunnustamisjärjestelmän kehittämiseksi