2/2011: Språk

 
DialogWeb logo

2/2011: SpråkLEDARE

Språk er kostbare skatter

Mine første minner om Vigdis Finnbogadóttir er knyttet til læring, språk og kultur. De stammer fra den tid da hun bød god dag på fransk i fjernsynet, sammen med sin arbeidsfelle Gerard Vautey i 1971 -1972. De lærte islendingene fransk. Fjernsynet var nytt og veldig populært, og lederne var bevisste på mediets rolle i formidling av læring og kultur.
Läs mer »

Danmark

Nytænkning skal gøre nordiske sprog cool blandt unge

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Når unge i Norden mødes, slår de hurtigt over i engelsk. Det nordiske sprogfællesskab er kraftigt på retur i forhold til for et par generationer siden, viser undersøgelser. Men nye initiativer som fx lærere som såkaldte sprogpiloter skaber en ny interesse blandt elever og lærere for at arbejde med nordisk sprog og kultur i grundskolen
Läs mer »

Finland

Nordiska språk lockar finska studerande

Foto: Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Det är ofta ett allmänt språkintresse som gör att unga finländare börjar studera nordiska språk. Muntlig svenska är de bra på, men danska och norska bjuder på utmaningar. För dem som siktar på ett jobb som språklärare lönar det sig att kombinera huvudspråket med svenska.
Läs mer »

Norge

Som ringer i vann

Erlinda Rødli og Cecilia Caballero trives i Oppegård!
- Det er klart vi får renere gulv av å arrangere språkkurs, sier virksomhetsleder Anette Garsrud i Virksomhet renhold i Oppegård Kommune. Hos dem sprer trivselen seg som ringer i vann. Hele ledergruppa er klar på at språk en helt grunnleggende faktor for livskvalitet, trivsel og for å gjøre en god jobb. Og de ansatte, de er enige.
Läs mer »

Sverige

Hela världen på hemmaplan

Knut Bergknut är chef för Malmö högskolans internationella sekretariat. På högskolan myntades begreppet Internationalisering på hemmaplan. Foto: Malmö högskola
Om inte studenterna vill studera utomlands får man ta utlandet till studenterna. Det är grundidén bakom begreppet Internationalisering på hemmaplan som myntades på Malmö högskola för ett tiotal år sedan, och numera tillämpas i hela Europa.
Läs mer »

Åland

En språklig minoritet inom minoriteten

Ann-Charlotte Åkergård arbetar sedan 1996 som teckenspråkstolk och lärare i Tecken som stöd (TSS) och teckenspråk. Foto: Privat arkiv
Vid bussplanen i Mariehamn, alldeles i närheten av Medborgarinstitutet och stadsbiblioteket, ligger ”HandiCampen”. Detta är ett gemensamt kansli som Ålands handikappförbund tillhandahåller för förbundet och dess 12 medlemsföreningar. I huset har också handikappförbundets teckenspråkstolk och -utbildare Ann-Charlotte Åkergård sitt kontor.
Läs mer »

Färöarna

Nordisk sprogpolitik – skandinavisk som fælles platform

Deklarationen om nordisk sprogpolitik blev vedtaget i 2006. Også på Færøerne er der blevet iværksat tiltag, der skal forbedre de nordiske sprogkundskaber. Foto: Ólavur Frederiksen, www.faroephoto.com
Det nordiske samarbejde skal også fremover foregå på skandinavisk, fastslår deklarationen om nordisk sprogpolitik, der tager udgangspunkt i, at alle nordboere skal have mulighed for at tilegne sig et samfundsbærende sprog, at tilegne sig et skandinavisk sprog, et sprog med international rækkevidde og at bevare deres modersmål.
Läs mer »

Estland

Estonia's experience - new languages to be learned in childhood

Pavel Alonov have learned Estonian on courses of Estonian langauage. He gave successfully exam of Estoian language and received the money, payed for courses, back. Pavel works in Pae high school in Tallinn. This is the the school with Russian teaching language, but Pavel teaches geography and history in Estonian language there.
Nearly a quarter of Estonia's population speaks only Russian. This is for Estonian society some kind of problem, because for the Russian speaking people it is somewhat harder to find a good job in Estonia, because the entrepreneurs in this country prefere workers skilled in both Estonian and Russian. For only Russian speaking people it is also difficult to monitor the Estonian media and to listen to social and political life in Estonia.
Läs mer »


Mer om: språk

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice

NVL

Kære læser

Det nordiske samarbejde skal også i fremtiden foregå på skandinavisk. Dette fastslås i den nordiske sprogpolitik, der er udarbejdet med udgangspunktet, at der skal være mindst 4 sprog for alle nordboere: udover modersmålet skal de kunne tilegne sig samfundsbærende sprog, et skandinavisk sprog samt et sprog med international rækkevidde.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

pohjoismaisessa yhteistyössä käytetään vastaisuudessakin skandinaavisia kieliä. Näin todetaan pohjoismaisessa kielipolitiikassa, jonka lähtökohtana on, että jokaisen pohjoismaalaisen tulisi oppia ainakin neljä kieltä. Äidinkielen lisäksi heillä tulee olla oikeus oppia yhteiskunnan toimintaa ylläpitävä kieli, jokin skandinaavinen kieli ja yksi laajasti kansainvälisesti käytetty kieli.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

Nordic cooperation will continue to be carried out in the Scandinavian languages, states the Declaration on a Nordic Language Policy. The policy is based on all Nordic residents having the right to acquire at least four languages: in addition to their mother tongue, they have a right to learn a language essential to society, a Scandinavian language, and a language of international importance.
Läs mer »
DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 6 gånger under år 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 6 times during the year of 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se