3 frågor A5

 

 
- Brukar du rösta? - Känner du någon som inte röstar? Varför inte? Vad göra? - Hur ser demokratin ut i er cirkel? Studieförbunden vill göra en gemensam insats för att initiera samtal om demokrati och valdeltagande. Därför tillgängliggör vi ovanstående diskussionsfrågor för alla cirkelledare och cirkeldeltagare runt om i Sverige.

File Size: 129,4 KiB
File Hits: 49
File Last Updated: 13:04 2014-03-03