3. samling i Kungälv og Gøteborg_XXXX

 
Asfalt og industri skal transformeres til mat og grøde.

Den 3. samlingen handlet om kommunikasjon og den dynamikken som oppstår i en god dialog, og hvordan selv gå inn i den, mentalt og fysisk. Faglig hadde samlingen to hovedfokus: Carl Lindberg presenterte GAP, Global action programme on education for sustainable development. Hvordan kan vi implementere programmet i vår egen hverdag? RCE Västra Götaland (Regional Centres of Expertise) og Stadsjord arbeider med tre prioriterte begreper innen en bærekraftig omstillingsprosess: Voice (hvilke stemmer), Void (tomme rom), vulnerability (sårbarhet) – hva skjer i omdanningsprosessen?. Det var interessant å se Stadsjordbruk i et Nordiskt och globalt perspektiv. Niklas Wennberg presenterte prosjektet Fra konsument til produsent i det gamle Slakthuset i Gøteborg. Han ser drømmen om en grønn by der folk kan dyrke sin egen mat bli til virkelighet.

Samlingen startet med lunsj. Deretter var det en introduksjon her og nå, litt om programmet. Vi løftet frem utfordringen med språket, hver deltaker fikk en lapp og en oppfordring til å «vifte» med denne når det var ord de ikke forstod. Ideen om nordisk ordbok ble introdusert. Deretter varmet vi opp men noen øvelser omkring rytme og språk – og i en runde skulle alle si et par korte setninger om «siden sist» og «forventninger til Göteborgsamlingen. Ellen noterte forventningene og «siden sist» ble notert på modersmål på ark for hvert land. Tanken var at Carl Lindberg – i seg selv et levende leksikon – presenterte steget videre om the GAP. Vi hadde først planlagt at han skulle komme inn etter den innledende runde hvor det ble oppsummert for hvert land og hvert språk «siden sist» samt forventninger. Miriam hadde snakket med Carl innen lunsj om å legge ham inn senere, for å fokusere på rytme og kommunikasjon. Det ville henge bedre i hop at vi gikk videre med øvelsene og fortalte og demonstrerte hvordan vi arbeider på RCE – i stedet for å bryte den dynamikk ble det mer naturlig å legge Carl til slutt. På kvelden hadde vi planlagt en sesjon med storytelling, vi slapp den tanken og lot studentene få tid med hverandre og la denne øvelse inn på morgenen dagen etter. Dag 2 var det ekskursjon til Gøteborg «Stadsjord-prosjektet» og «Slakteriet. Vi la inn en øvelse «dyplysnande» - hur kommer det seg at jeg er engasjert i hållbarhetsfråga» mens vi promenerte til toget. En tur på ca 30 minutter. Oppgaven var først at alle skulle gå hver for seg, ikke prate med hverandre men lysne til hvilke minner som dukket opp i forhold til spørsmålet – og med en oppfordring om å la det kommer som kom – ikke noe er riktig og feil. Etter ca 10 minutter gikk vi sammen i par. Vi skulle lytte nøye til hverandres opplevelser og minner og dernest avsluttende reflektere over det vi hadde hørt som svar på spørsmålet om det personlige engasjement for hållbar utveckling.

Vi besøkte Slaktehuset som er ved å bli omdannet – et tomrom som skal få nye funksjoner. Her fikk vi konkretisert hvordan RCE og Stadsjord arbeider med tre prioriterte begreper innen en bærekraftig omstillingsprosess: Voice (hvilke stemmer), Void (tomme rom), vulnerability (sårbarhet) – hva skjer i omdanningsprosessen når noe nytt skal skje, en sårbarhet når noe nytt skal utvikles – omstillingsprosesser er til tider sårbart og et kaos. Hur tenker vi strategisk? Stadsjord disponerer et tidligere slakteri for å kunne eksperimentere med «livsmedel-produksjon. Niklas Wenberg holdt foredrag med bilder. Hur anvende uutnyttede steder i staden. Hvordan legge til rette for et samarbeide mellom land og by. Hvordan arbeide i partnerskap praktikere og forskere. Tett samarbeid med Chalmars. Vi forflyttet oss til et annet sted i staden og spiste mat på en liten Tapaskafe. Maten var laget av produkter fra stadsodlingen. Både grise og grønnsaker. Besøket ble avsluttet med en gruppdiskusjon om modeller for samarbeid mellom by – land. Det skulle være kommet ennå en foreleser som skulle si noe om grensesnitt mellom by og land. Dessverre ble han syk. På kvelden valgte vi ikke å ha noe fast program. Det var: «åpen scene». Lars presenterte musikk – hållbarhet og protestsanger. Vi hadde gode lokaliteter med et stort åpent møterom med utsikt til borgen samt et mer stueaktig lokale med sofakroker og peis.

 

På tredje dag knyttet tilbake til GAP og Lars berettet om en konferanse om GAP i København som han hadde vært ansvarlig for. Vi kommenterte også konferansen i Japan. Vi repeterte de fem hovedmål som ble skrevet opp for i den etterfølgende øvelse å spørre inntil hvordan de ulike prosjektene kan knytte an til de fem hovedpunktene i GAP. Deretter gikk vi over i coaching øvelsen (se eget ark): Hvor er jeg nå, hvordan kommer jeg videre? Hvordan relatere mitt prosjekt til GAP. Coacingen foregikk stort sett innen for på-tværs gruppene.

 

Tove presenterte programmet for Finland. Vi formidlet informasjon om Island og booklet’en. Helt til slutt evalueringen. Lars åpnet med at han følte seg besviken over at vi ikke begynte med Carl Lindberg, syntes dramaøvelsene var noe pjatt, han slo an tonen i den avsluttende runde. Viktig at det kom frem, men det var synd og urettvist for de deltakere som hadde en annen opplevelse, at det bare «ble slang med kritikken». En viktig del av å arbeide med empowerment  er også å ta et ansvar for hvordan kan det bli bedre, og at flere stemmer kom frem om det som «ga meg noe». De stemmer kom ikke så mye frem, jamfør det noe mer nyanserte bilde som den skriftlige evaluering gir. Hver og ens tilbakemelding viktig – vi missede den positive.

914