3. sektors personlige kompetansedokument - Rapporter och länkar

 

 

Rapporter och länkar

 

3. sektors personlige kompetansedokument (PKD)

RTF

 

Basis!

 

Voksnes laering 2007 – tilstand, utfordringer og anbefalinger. Kap 4: ”Voksnes rett til grunnopplæring og realkompetansevurdering” Pdf

 

 

Dokumentasjon av realkompetanse i landbruket

www.naturogmiljo.no/studieplaner/nr/realkompetanse.pdf

 

Dokumentasjon av realkompetanse, Fafo-notat 2000:08

 

Dette notatet er sluttresultatet fra prosjektet «Dokumentasjon av realkompetanse», som har vært finansiert av KS Forskning og utført på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund. Formålet med notatet er å belyse behov, erfaringer og utfordringer i kommunesektoren knyttet til eksisterende og nye ordninger for dokumentasjon av realkompetanse. Bakgrunnen for prosjektet er arbeidet på nasjonalt plan med Kompetansereformen, og regjeringens beslutning om å etablere et nasjonalt system for dokumentasjon og anerkjennelse av voksnes realkompetanse, med legitimitet både i arbeidslivet og i utdanningssystem. www.fafo.no/pub/rapp/641/641sdrg.htm

 

 

Om bruken av dokumentasjon fra arbeidslivet og tredje sektor

Rapport om realkompetanse i praksis, en casestudie om kompetanse fra arbeidslivet og tredje sektor.
Forfattere: Sigrun Røstad og Randi Storli fra Vox
 

www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2291

 

 
 

Realkompetanse og tilpasset utdanning, Fafo-notat 2003:09

 

Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker.
Dette notatet handler om erfaringene fra fire fylker, med å bruke dokumentert realkompetanse fra arbeidslivet som grunnlag for inntak og avkorting av videregående utdanning for voksne. Dokumentasjonen av den enkeltes realkompetanse er utarbeidet ved hjelp av et verktøy som er utviklet av Teknologibedriftenes Landsforening og Fellesforbundet. Evalueringen bygger på erfaringer med bruk av verktøyet fra ressurssentre, bedrifter og ansatte som har brukt dokumentasjonen som grunnlag for avkortet utdanning fram mot fagbrev.
www.fafo.no/pub/rapp/707/

 

 

Rett og rimelig

 

Felles forståelse og praktisering av voksnes rett til videregående opplæring. www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2715

 

 

Vox-speilet 2007

 

Voksnes deltakelse i opplæring. Kap 5: Realkompetansevurdering. Pdf

 

 

VPL - erfaring med virdring av realkompetanse

www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=300

 

Yrkesprøving - en metode for realkompetansevudering

www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=936

Foto: Norden.org
Foto: Norden.org