3 skoler skal flyttes og der skal laves et nyt kursuscenter

Flytning af forskellige skoler har skabt protester og en masse aktuel debat om, hvad det rigtige er at gøre.

 

Der er taget beslutninger fra Selvstyret om, at Fanger- og Fiskerskolen fra Uummannaq i Nordgrønland og Maritimskolen fra Paamiut i Sydgrønland skal flyttes til Nuuk, så der skabes et nyt center for maritime uddannelser, hvor midler og ressourcer kan effektiviseres og fordeles, samt en økonomisk optimering af uddannelserne på det nye center, på baggrund af fælles lærerstab som skaber et bedre fagligt miljø, fælles studievejledning og administration.
Til gengæld får Uummannaq et nyt kursuscenter indenfor råstofsektoren angående omskoling, opkvalificering samt kursusforløb, med etablering af satellitkurser.
Jern- og Metalskolen fra Nuuk skal flyttes til Sisimiut i Nordgrønland, hvor der allerede er Bygge- og Anlægsskolen, Råstofuddannelserne og Artek-samarbejdet, så de tekniske uddannelser samles et sted og indgår i det uddannelses- forskningsmæssige miljø omkring uddannelserne, med det samme formål at udnytte muligheden for fælles lærerstab, midler og ressourcer, med henblik på økonomisk optimering.
Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

1977