300 miljoonaa kruunua lisärahoitusta ammattikoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen

 

 

Hallitus ja työmarkkinaosapuolet ovat yksimielisiä siitä, että erityisesti matalasti koulutettujen koulutustason nostamista on painotettava. 
• Tavoitteena on, että vuonna 2020 enintään 10 % työvoimaan kuuluvista on vailla muodollista koulutusta tai ammattitutkintoa. Matalasti koulutettujen koulutusmahdollisuuksia ja -motivaatiota pyritään lisäämään määrätietoisesti. Suunnitteilla on formaalin koulutussektorin parannuksia, jotka auttavat useampia löytämään sopivan koulutusmuodon ja suorittamaan peruskoulun jälkeisen tutkinnon.
• Lainsäädäntöä muutetaan siten, että se takaa kaikille yhtäläiset mahdollisuudet peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. Varmistetaan, että toisen asteen ja korkea-asteen koulutusmuotojen (esim. yliopistot ja ammattikoulutus) saama julkinen tuki jakautuu oikeudenmukaisesti.
• Islannin opiskelijarahaston lainanantoehdot tarkastetaan ja tutkitaan, edistävätkö ne erilaisten yksilöiden ja ryhmien tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia.
• Hallitusohjelman mukaisesti esimerkiksi rekisteröimis- ja materiaalikulut pyritään minimoimaan.
• Työvoimaan kuuluvien elinikäisen oppimisen ja aikuiskoulutuksen tukea lisätään 300 miljoonalla Islannin kruunulla seuraavana kahtena vuotena.
Koko sopimus: www.forsaetisraduneyti.is/frettir/nr/2866