32 saker som behöver förbättras på Gotland

Tillväxt Gotland har identifierat 32 punkter som hindrar näringslivets utveckling på ön.

 

Tillväxt Gotland har identifierat 32 punkter som hindrar det gotländska näringslivets tillväxt – de kallar det själva för "32 steg mot ett starkare gotländskt näringsliv". De har också kommit fram till vad som behöver göras för att bli av med problemen. De har delat in problemen i olika kluster – bank och finans, bygg, fastighet, handel, hotell och restaurang, industri, lantbruk, transport och övrigt. 

Läs mer

Källa: Helagotland.se