3/2007 NVL Uutisia

 


NMR

Nordic Master -maisteriohjelma

Pohjoismaiden ministerineuvosto aikoo tukea uuden Nordic Master -ohjelman kehittämistä. Maisteriohjelman toteuttamiseen osallistuu yliopistoja ja korkeakouluja eri pohjoismaista. Tavoitteena on vahvistaa entisestään Pohjoismaiden asemaa koulutus- ja tutkimusalueena. Harkitusti toteutetun yhteistyön avulla pohjoismaiset korkeakoulut voivat luoda kansainvälisesti korkealaatuisia koulutusohjelmia, jotka perustuvat Pohjoismaiden vahvuuksiin.  
Pohjoismaisia yliopistoja ja korkeakouluja kehotetaan hakeutumaan keskenään yhteistyöhön ja kehittämään hanke-ehdotuksia. Kussakin hankkeessa tulee olla mukana vähintään kolme korkeakoulua ainakin kolmesta pohjoismaasta. Strategisten yhteistyökumppanien hankinta esimerkiksi elinkeinoelämän alueelta katsotaan hanke-ehdotuksen eduksi. 
Hanke-ehdotukset tulee toimittaa viimeistään 20. huhtikuuta 2007. Rahoitusta maisteriohjelman toteuttamiseen myönnetään kolmelle yhteistyöhankkeelle noin miljoona Tanskan kruunua kullekin. Hyväksytyt hankkeet julkistetaan 15. kesäkuuta 2007. Nordic Master -ohjelma käynnistynee vuonna 2008. 
Lisätietoa: Christian Möller, neuvonantaja, chm(ät)norden.org +45 33 96 03 54
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
NMR

Nordplus Nabo 2007

Vuosi 2007 on siirtymävuosi tämänhetkisille Nordplus-ohjelmille, sillä vuonna 2008 siirrytään uuteen kehysohjelmaan. Tänä vuonna valmistellaan Nordplus-kehysohjelmaan pyrkiviä hankkeita ja lopetellaan meneillään olevien hankkeiden ja verkostojen työtä. Niinpä vuoden 2007 ohjelmarahoitus on jaettu kahteen osaan:
- Perinteiseen Nordplus Nabo -toimintaan ja hankkeiden loppuun saattamiseen suunnattu tuki.
- Tuki pohjoismais-baltialaiselle yhteistyötoiminnalle, jolla valmistellaan Baltian maiden osallistumista Nordplus-kehysohjelmaan vuosina 2008–2011.
Tukea voidaan myöntää pohjoismais-baltialaisten hankkeiden ja toiminnan organisointiin ja edistämiseen, johon osallistuu koulutussektorin viranomaisia ja ohjelman hallinnoijia. Nordplus Nabon vuoden 2007 budjetti on noin 4,1 miljoonaa Norjan kruunua. Vuonna 2007 Nordplus Nabon pohjoismaisena päävastuullisena hallinnoijana toimii SIU. Nordplus Nabo -määrärahojen hakuaika loppuu 15. huhtikuuta 2007.
Lisätietoa: www.siu.no/no/programoversikt/nordplus/nordplus_nabo
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
NVL

Kööpenhaminassa konferenssi työssä oppimisesta

NVL järjestää 23.–24. toukokuuta konferenssin työssä oppimisesta. Konferenssin järjestämiseen osallistuvat myös FLUID, NFF, SVERD, STUS, Nordflex-hanke ja Tanskan tutkimusministeriö. Konferenssi pidetään FUHU:n konferenssikeskuksessa Kööpenhaminassa. Alustusten, workshopien ja videoyhteyden avulla tutustutaan erilaisiin hankkeisiin, joiden tavoitteena on työpaikalla tapahtuvan elinikäisen oppimisen edistäminen. Konferenssissa käytetään työskentelymuotoja, jotka mahdollistavat aktiivisen osallistumisen.  
Lisätietoa: www.nordvux.net/object/11968/learningintheworkplace.htm
Sigrún Kr. Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri@frae.is
Danmark

Opitun tunnustaminen: Kokemuksia Pohjoismaista ja Baltiasta ja katsauksia Eurooppaan

-konferenssi Kööpenhaminassa maaliskuussa 2007
Runsaasti konferenssiin liittyvää materiaalia on tulossa pian NVL:n kotisivuille www.nordvux.net.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Danmark

Naiset ja miehet epätasa-arvoisia taidemaailmassa

Nais- ja miestaiteilijoiden edellytykset toimia ammatissaan ovat keskenään hyvin erilaiset. Epätasa-arvoinen suhtautuminen näkyy myös taiteilijoiden arvostuksessa. Vuonna 2004 tehdyn tulokartoituksen mukaan naistaiteilijat ansaitsevat vähemmän kuin miespuoliset kollegansa. Tanskan taideneuvoston teettämä uusi tutkimusraportti naistaiteilijoiden sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta julkistettiin 6. maaliskuuta 2007. Raportti mainitsee joukon esteitä, jotka vaikeuttavat naistaiteilijoiden etenemistä urallaan. Naiset saavat miestaiteilijoita vähemmän apurahoja ja tunnustuspalkintoja, heidän töitään ostetaan vähemmän ja heidän on vaikeampi päästä osaksi vakiintuneita taideinstituutioita. 
Lisätietoa tanskaksi:
www.kvinfo.dk/side/561/article/722/
www.kvinfo.dk/side/561/article/725/
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Ovatko pojat koulutusyhteiskunnan uusia häviäjiä?

Tuore nuorisotutkimus viittaa siihen, että uudet syrjäytymisen muodot ovat saamassa jalansijaa tanskalaisessa yhteiskunnassa. ”Tytöt etenevät vauhdilla koulutusjärjestelmässä ja työmarkkinoilla. Arvostetuimmat työpaikat, parhaat palkat ja kultaiset kädenpuristukset menevät silti edelleen miehille. Nykyajan osaamisyhteiskunnissa yhä suurempi joukko poikia ja miehiä on kuitenkin syrjäytymässä”, toteaa Center for Ungdomsforskning. Keskuksessa suunnitellaan parhaillaan konferenssia, jossa pureudutaan poikien ja miesten syrjäytymistä aiheuttaviin mekanismeihin. Konferenssi pidetään 15. toukokuuta 2007 Danmarks Pædagogiske Universitetissa.
Lisätietoa tanskaksi: www.cefu.dk
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Finland

Suomalais-virolaista yhteistyötä aikuiskoulutuksen kehittämiseksi

Turun yliopisto ja Tallinnan yliopiston Haapsalu Kolledz ovat käynnistäneet hankkeen Varsinais-Suomen ja Läänen maakuntien aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyön edistämiseksi.
Varsinais-Suomen ja Läänen maakuntien aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyöhankkeen (AiKo) päätavoitteena on lisätä koulutusmuodot ylittävää yhteistyötäsekä maakuntien välillä että sisällä. Yksivuotisen hankkeen keskeisinä tavoitteina on löytää uusia yhteistyömuotoja, kartoittaa vaihtoehtoisia rahoitusmalleja sekä jakaa tietoa ja kokemuksia aikuiskoulutuksen hyvistä
käytännöistä ja toimintatavoista.
Hankkeen kotisivut: www.edu.utu.fi/hankkeet/aiko ja www.hk.tlu.ee (AiKo)
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Kielenoppimisen verkkohanke sai kansainvälisen palkinnon

Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen pedagogiseen kehitystyöhön perustuva monikielinen kielenoppimisen resurssikeskus Lingu@net Europa Plus -hanke voitti kansainvälisesti arvostetun MERLOT-palkinnon kielten alalla. Lisäksi verkkomateriaalitoimittajat valitsivat sen tämän vuoden
kaikkien alojen parhaaksi verkkosivustoksi. Lingua@net Europa Plus on internetportaali, josta saa tukea kielten oppimiseen 20 eri kielellä.

E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi
Mer om: språk
Island

Islantia ulkomaalaisille keväällä 2007

Islannin opetusministeriö on myöntänyt 90 miljoonaa Islannin kruunua 60:lle koulutuksen järjestäjälle islannin kielen kurssien järjestämiseksi ulkomaalaisille. Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla kursseille osallistuu 3360 opiskelijaa. Kurssit ovat herättäneet suurta kiinnostusta niin Islannissa asuvien ulkomaalaisten kuin yritystenkin parissa. Ministeriön työsarkaan kuuluvat opetuksen laadun parantaminen, opetussuunnitelmien laatiminen, opetusmateriaalin laatiminen ja opettajien kouluttaminen.

Sigrún Kr. Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: språk
Norge

Pohjoismaat aktiivisia ICAE:ssa

Pohjoismaat toimivat aktiivisesti vapaan sivistystyön kansainvälisessä yhteistyöjärjestössä ICAE:ssa (the International Council for Adult Education). ICAE on maailmanlaajuinen verkosto, joka edistää kansansivistystä ja solidaarisuutta. Järjestöllä on jäseniä kaikkialla maailmassa ja sen hallinto sijaitsee Uruguayn pääkaupungissa Montevideossa. Järjestölle antavat taloudellista tukea muun muassa norjalainen NORAD ja ruotsalainen SIDA. Toukokuun 23. päivä järjestetään Kööpenhaminassa DANIDA:n isännöimä tapaaminen, johon osallistuvat Folkbildning Norden ja pohjoismaiset kehitysapuorganisaatiot. Tapaamisen aiheena on ”kansansivistys ja kehitysapu”, ja tarkoituksena on keskittyä erityisesti ICAE:n rooliin. Tammikuussa Nairobissa pidetyssä ICAE:n mailmankongressissa kanadalainen Paul Belanger valittiin uudelleen puheenjohtajaksi ja Sturla Bjerkaker norjalaisesta Vofosta valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksessa ovat edustettuina kaikki maailmanosat.        
Lisätietoa: sb(ät)vofo.no
E-post: Ellen.stavlund(ät)vofo.no
Norge

Uusi yksityiskoululaki tuo lisää opiskelumahdollisuuksia aikuisille

Ennen 1.1.1978 syntyneillä aikuisilla, jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun jälkeistä tutkintoa, on oikeus toisen asteen tutkinnon suorittamiseen. Opetusministeriö ehdottaa, että myös yksityiskoululain nojalla toimivat toisen asteen oppilaitokset voisivat hyväksyä oppilaiksi aikuisia, joilta tällainen tutkinto puuttuu. Laki antaisi erityistapauksissa opiskelumahdollisuuden myös niille aikuisille, jotka eivät automaattisesti ole oikeutettuja toisen asteen opintoihin. Tätä mahdollisuutta voitaisiin soveltaa esimerkiksi tiettyihin maatalouden ja hoitoalan koulutusohjelmiin, joiden tuomaa täsmäosaamista tarvitaan yhteiskunnassa erityisen kipeästi.
Lisätietoa norjaksi (pdf)
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Koulutustoimen viranomaisrakenteisiin muutoksia

Hallitus on päättänyt selvittää koulutustoimen viranomaisrakenteiden muuttamista.   Hallituksen ehdotuksen mukaan koulujen kehitysvirasto ja CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) lakkautetaan ja niiden ydintehtävät siirtyvät tuki- ja kehitysvirastolle (Kouluvirasto). Muutosten on tarkoitus astua voimaan 1. heinäkuuta 2008. Selvitysmieheksi on nimitetty Hans Forsell, joka on aiemmin toiminut Korkeakoulujen palveluviraston (VHS) johtajana.
Lisätietoa ruotsiksi: www.regeringen.se/sb/d/8936/a/78954
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Seitsenportainen arvosteluasteikko suunnitteilla

Kouluministeri Jan Björklund teettää selvityksen uudesta arvostelujärjestelmästä. Lähtökohtana on seitsenportainen arvosteluasteikko, jossa on viisi hyväksyttyä arvosanaa ja kaksi hylättyä. Alin hylätty arvosana korvannee nykyisen viivamerkinnän (-) eli kokonaan arvostelematta jättämisen. Peruskoulussa käyttöön otetaan kuusiportainen asteikko, jossa on yksi hylätty arvosana. Uusi arvosteluasteikko pohjautuu kansainväliseen ECTS-asteikkoon. Arvosanoja annetaan uudessa järjestelmässä 6. luokalta lähtien ja arviointi tapahtuu tavoitepohjaisesti. Uusi arvosana-asteikko on tarkoitus ottaa käyttöön vuosina 2010–2013. Lisätietoa ruotsiksi.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Sverige

Yksityisten koulutuksen tarjoajien järjestämä aikuiskoulutus

Selvitysmies valmistelee esitystä yksityisten koulutuksen tarjoajien järjestämästä aikuiskoulutuksesta, joka vastaa julkisen sektorin tarjoamia aikuiskoulutusmuotoja (kunnallinen aikuiskoulutus, aikuisten erityisopetus ja ruotsia maahanmuuttajille -opetus). Selvitys valmistuu viimeistään 3. maaliskuuta 2008. Tarkoituksena on, että kunnat ovat edelleen vastuussa muun muassa opiskelijavalinnoista.
Lisätietoa ruotsiksi: www.regeringen.se/sb/d/8936/a/78951
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se