4/2006 NVL Uutisia

 


Kaikki uutiset:
www.nordvux.net/page/76/nyhetsbrev.htm


NVL

DialogWeb 4/2006

on ilmestynyt. Tämänkertaisen numeron teemana on Tasavertaisuus.
www.dialogweb.net

DEMOS Pyöreän pöydän keskustelut

DEMOS-prosessin tavoitteena on luoda deliberatiivinen oppimisprosessi, joka johtaa uuteen politiikkaohjelmaan koskien demokratiaa, aktiivista kansalaisuutta ja elinikäistä oppimista.
Yhteistyössä NVL:n kanssa DEMOS kutsuu pyöreän pöydän keskusteluihin demokratiasta ja aktiivisesta kansalaisuudesta:
23.5 Kööpenhaminassa, Tanskassa
31.5 Helsingissä, Suomessa
29.6 Qaqortoqissa, Grönlannissa
Pyöreän pöydän keskustelujen yhteenvedot sisältyvät pohjoismaiseen julkaisuun demokratiasta, joka julkaistaan Oslon konferenssissa 24-25.8.2006. Sinulla ja järjestölläsi on mahdollisuus vaikuttaa julkaisun sisältöön.
Lisää tietoa:
www.nordvux.net/page/245/demos.htm

Mielenkiintoinen seminaarin avaus

Norjan opetusministeriön valtiosihteeri Åge Rosnes avaa NVL:n pohjoismaisen seminaarin ”Laatu aikuisten oppimisessa – haaste Pohjoismaiden hyvinvoinnille”. Iloitsemme kokeneen pedagogin ja poliitikon halusta jakaa näkemyksiään aikuisten oppimisesta laadun näkökulmasta. Seminaarin ohjelma ja ilmoittautumistiedot:
www.vofo.no/kvl

Uusi pohjoismainen verkosto

Liittyvätkö aikuisen oppimisen laatu ja kestävä kehitys toisiinsa? Tämä kysymys nostettiin esille, kun pohjoismainen verkosto ”aikuisten oppimisen laatu” piti ensimmäisen kokouksensa Oslossa 26.4. Ryhmä palaa tämän kysymyksen selvittelyyn ja haluaa samalla löytää ne asiat, jotka ovat tunnusomaisia hyvinvointiyhteiskunnalle ja selvittää, mitä työstöä laadun kannalta pitää tehdä, jotta aikuisten oppiminen tukee sekä yksilön että yhteiskunnan kestävää kehitystä.
Lisää laadusta:
www.nordvux.net/page/33/kvalitetssakring.htm


TANSKA

Uusi ehdotus kansanopistolaiksi

Lakiehdotus antaa kansanopistojen opiskelijoille mahdollisuuden yhdistää kansanopisto-opiskelu muuhun tutkintokoulutukseen jossain toisessa organisaatiossa. Jokaisella kansanopistolla on vapaus valita, käyttävätkö he tätä mahdollisuutta.
Lisää tietoa lakiehdotuksesta:
www.uvm.dk


ISLANTI

Kuntavaalit Islannissa

Islannin kuntavaalit järjestetään 27.5. Kunnat ovat sekä suuruudeltaan etkä asukasmäärältään hyvin erilaisia. Lisää tietoa:
http://felagsmalaraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/2358


RUOTSI

Sivistystä kaikille

Kansansivistys on demokratian, elinikäisen oppimisen ja henkilökohtaisen kehityksen voimavara. Kansansivistyksellä on täydentävä tehtävä. Hallitus ehdottaa, että valtionavustusta kansansivistykselle (vapaalle sivistystyölle) korotetaan 400 miljoonalla kruunulla vuodessa vuodesta 2007 lähtien.
Linkki ”kevätehdotukseen”
(http://www.regeringen.fi/download/
e7a3318f.pdfmajor=1&minor=61852&cn=attachment
PublDuplicator_0_attachment):
Vårpropositionen
1309