5. Motivation, alder og læring

 

 

Session 5

Motivation, alder og læring

CHAIR:

Lektor Leif Emil Hansen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter, medlen i Nordisk ”Äldre i arbetslivet” nätverket. Danmark.

Leif Emil Hansen

is researcher and university teacher within the area of adult education, older workers and Life Long Learning (LLL). Member of a number of Nordic and international networks on these topics. Several publications and conference contributions, recently in a Cedefop-book: Promoting Life Long Learning for Older Workers. Member of the NVL network OWN (Older Workers Network – Ældre i arbejdslivet – see for instance www.nordvux.net/object/20983/activelearningandageingatwork.htm). Is and has been a partner in several EU projects about continuing vocational training (CVT), adult education and lifelong learning. Newly resigned chairman of FOFU, a national association in Denmark for researchers, developers and other practitioners in adult education and life long learning.

For more information please see www.ruc.dk/paes/personale/leh/english/


PRÆSENTATION: Uppsökande arbejde med unge og læring; satsning - å motivere unge langtidsarbeidsledige til opplæring og utdanning, Hrafnhildur Tómasdóttir, Head of Counselling Department, Island

Hrafnhildur Tómasdóttir

Hrafnhildur  is currently working as a project leader and career counselor with the Directorate of Labour in Reykjavík Iceland.  Hrafnhildur has been working there since 2005 as a director for the counseling department and from the 1. Of January 2010 as a project leader for the project “Youth to Action”. The project is a governmental initiative to activate young unemployed people and motivate them by offering them career counseling and guidance and give them an opportunity to participate in education and other learning activities. Hrafnhildur finished her B.ed from the Teachers University in Iceland 1983 and a diploma as an educational and career counselor from the University of Iceland 1991. She is currently working on her master’s degree  as well as taking a one year course in CBT.  Hrafnhildur worked before as career counselor in LLL center where her work included educational and career guidance  to people with little formal education as well as tutoring different courses at the center.
 
www.vinnumalastofnun.is/ungir
hrafnhildur.tomasdottir(ät)vmst.is

“Youth to Action”  – "Ungt fólk til athafna"

This is a governmental project recently initiated by the Ministry of Social Affairs and the Directorate of Labour is responsible for the management and implementation.
The project is meant to tackle long-term unemployment among young people 16 – 25 years of age, by offering them intensive guidance and counselling and encourage them to seek further education. These young people are in many cases part of the huge number of dropout students. Active participation is obligatory in this 1 year project.
In order to meet various educational needs new taylor made courses  have been developed by many educational providers and special guidance services have been set up at the Directorate of Labour to monitor the progress and offer the individuals better follow up.
The presentation will include information on the aim and the purpose of the project, the structure and coordination model along with the success achieved so far.


PRAKSISEKSEMPEL. BKA – basiskompetencer i arbejdsliv, unga arbejdsledige i Kristiansand. Seniorrådgiver Valborg Byholt, seniorrådgiver i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Valborg Byholt

er seniorrådgiver i Vox og arbeider i avdeling for basisferdigheter. Byholt er utdannet lektor med hovedfag i tysk. Hun arbeidet i flere år som prosjektleder i Norsk Fjernundervisning med utvikling av læremidler til bruk i fleksibel læring for voksne. Her ledet hun bl.a. et større prosjekt om lese- og skrivevansker. I Vox har hun nå ansvar for to prosjektsatsinger knyttet til opplæring i grunnleggende ferdigheter for unge voksne og innsatte i fengsler.

Erfaringer med temaet

Valborg Byholt har allsidig prosjekterfaring når det gjelder lese- og skrivevansker for voksne. Hun har også bred erfaring fra informasjons- og nettverksarbeid på området. Byholt har ledet et samarbeidsprosjekt for å få unge voksne som har falt ut av videregående skole, inn i arbeid. Hun er i dag engasjert i oppfølging og dokumentasjon av flere prosjekter med praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter, der målet er å få unge voksne inn i arbeid eller videre opplæring. Prosjektene har stor vekt på rekruttering og motivasjon. www.vox.no

Nye muligheter – praksisnær opplæring for å få unge voksne tilbake i sporet

En større bedrift i prosessindustrien fikk midler fra Vox til å gjennomføre et utviklingsprosjekt, der målet var å motivere og rekruttere unge voksne med avbrutt videregående utdanning og manglende basiskompetanse inn i arbeidslivet. Opplegget gikk ut på å kombinere opplæring i grunnleggende ferdigheter med arbeidspraksis ute i bedrift. Deltakerne var unge voksne i alderen 20 – 25 år med svært ulike forutsetninger. De fleste var rekruttert gjennom den lokale arbeids- og velferdsetaten (NAV).
Opplæringen ble gjennomført i perioden februar – mai 2008 og bestod av 4 dager yrkesfaglig arbeidstrening i lokale industribedrifter og 1 dag teori per uke. Ett år etter at opplæringen var gjennomført, hadde nesten alle fått lærekontrakt eller  annen arbeidsavtale. Dette må betegnes som svært gode resultater.
I samarbeid med partene i prosjektet har Vox dokumentert viktige erfaringer og forutsetninger for å lykkes med denne type opplæring. I prosjektrapporten legges det særlig vekt på organisatorisk samarbeid og behov for nettverk. Motivasjon og nødvendig støtte og struktur for å gi tett individuell oppfølging av deltakerne står også sentralt. 
I Vox videreføres dette arbeidet i 2010 ved at flere prosjekter har fått støtte til praksisnær opplæring for å få unge voksne inn i arbeid eller videre utdanning.

Leif Emil Hansen
Leif Emil Hansen
Presentation (pdf)


Hrafnhildur Tómasdóttir
Hrafnhildur Tómasdóttir
Presentation (pdf)


Valborg Byholt
Valborg Byholt
Presentation (pdf)


Referat från sessionen:

PDF