5/2007 NVL Uutisia

 


NVL

DEMOS-antologia on ilmestynyt

Tavoitteena on, että julkaisu synnyttää lisää kansansivistyskeskustelua Pohjoismaissa ja innostaa monia organisaatioita osallistumaan keskusteluun vallasta, demokratiasta ja aktiivisesta kansalaisuudesta.
DEMOS-prosessin on toteuttanut joukko asialle omistautuneita pohjoismaisten kansansivistys- ja tutkimuspiirien jäseniä. Prosessi rahoitettiin Pohjoismaiden ministerineuvoston NVL:lle myöntämän strategisen tuen avulla.
Antologiaa levitetään pohjoismaisten vapaan sivistystyön kattojärjestöjen ja NVL:n verkostojen kautta. Sähköisen version voi ladata osoitteesta
www.nordvux.net/page/245/demos.htm
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
NVL

NTT valmistelee loppuraporttia

Pohjoismainen tulevaisuuden osaamisen aivoriihi (NTT) valmistelee loppuraporttiaan. Raportista antaa esimakua NVL:n verkkosivuilla oleva laaja artikkeli.
”Pohjoismaiden on lähitulevaisuudessa turvattava pohjoismaisten yhteiskuntien hyvinvointi globalisoituneessa maailmassa. Se edellyttää korkeaan tuottavuuteen ja kilpailukykyyn perustuvaa jatkuvaa talouskasvua yhdistettynä kestävään kehitykseen, joka tukee ihmisiä ja ympäristöä.”
Lue koko artikkeli: www.nordvux.net/page/457/nordisktenketank.htm
Sigrún Kr. Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri@frae.is
NVL

Ammattikoulutus Pohjoismaissa

Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen aikuisten oppimisen johtoryhmä (SVL) on antanut NVL:lle ja Muodollisen aikuiskoulutuksen verkostolle tehtäväksi valmistaa katsaus aikuisten ammattikoulutusmahdollisuuksista eri pohjoismaissa. Katsauksen tulee valmistua 31.5. mennessä. SVL:n käsiteltyä raportin se julkaistaan sivustolla www.nordvux.net.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
NVL

Konferenssi työssä oppimisesta

NVL järjesti konferenssin työssä oppimisesta Kööpenhaminassa 23.–24.toukokuuta. Konferenssin järjestämiseen osallistuivat Tanskan tiede-, teknologia- ja kehitysministeriö ja joukko pohjoismaisia organisaatioita ja hankkeita.
Konferenssin tarkoituksena oli edistää tiedonvaihtoa ja -jakoa pohjoismaisten osanottajien välillä. Lähes 150 henkilöä Pohjoismaista ja muualta Euroopasta osallistui konferenssiin. Ohjelma perustui kolmeen rinnakkaiseen teemaan: Liikkuva oppiminen, jonka hankkeista ja toimijoista konferenssissa nähtiin esimerkkejä;  oppimisaihiot (learning objects), jota käsiteltiin keskustelujen ja esitysten kautta sekä akateemisesta että käytännön näkökulmasta; ja liike-elämän oppiminen, jota esitteli joukko yritysten edustajia tapaustutkimusten kautta. 
Lisätietoa: http://distans.wetpaint.com/
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
NVL

Konferenssi opitun tunnustamisesta

Hotel Nordica, Reykjavik, 4. toukokuuta 2007
Islannin työelämän oppimiskeskus (Arbeidslivets Opplæringssenter), Islannin NVL ja NVL:n opitun tunnustamisen asiantuntijaverkosto pitivät konferenssin opitun tunnustamisesta, pohjoismaisista ja eurooppalaisista kokemuksista ja alan kehityksestä Islannissa. Asiantuntijaverkoston jäsenet aloittivat konferenssin yleiskatsauksella opitun tunnustamiseen Pohjoismaissa. Lisäksi he esittelivät best practice -käytäntöjä eri maista. Lounaan jälkeen OECD:n Patric Werquin kertoi uusimmista suuntauksista 27 OECD-jäsenmaassa ja FA:n pääsihteeri Ingbjörg Elsa Guðmundsdóttir esitteli FA:n ehdotuksen opitun tunnustamisen kehittämiseksi Islannissa. Lopuksi kuultiin kokemuksia erilaisista islantilaisista pilottihankkeista. Esityksiä: www.frae.is/default.asp?id=636
Sigrún Kr. Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is
Mer om: validering


Danmark

Kestävä kehitys uutena kilpailutekijänä

Yli 180 johtavaa sijoitusyhtiötä, joiden yhteenlaskettu pääoma on yli 44 biljoonaa kruunua, on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI).
PRI-pääoma on ensimmäinen suuri askel talousjärjestelmään, jossa sijoittajat ottavat vastuulleen kestävän kehityksen omaksumisen yhdeksi kilpailutekijäksi. Uudistus ”vaikuttaa dramaattisesti moniin eri toimijoihin, jotka kohtaavat haasteita vanhoilla ydinosaamisalueillaan mutta joille tarjoutuu myös uusia rooleja”, arvioi viikkolehti Mandag Morgen.       
Mandag Morgenin pääkirjoitus: http://mm.dk/default.asp?indhold_id=212&emne=leder
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Johtamiskoulutukseen ei kuulu sosiaalisen vastuun opetusta

Suurin osa Tanskan julkisista johtamiskoulutuksen ohjelmista ei sisällä etiikan tai sosiaalisen vastuun opintoja, osoittaa viikkolehti Ugebrevet A4:n tekemä kartoitus.
Ulkomailla tanskalaisyritykset ovat tunnettuja vastuullisuudestaan, mutta tanskalaisissa johtamistaidon koulutusohjelmissa etiikalle ja sosiaaliselle vastuulle ei liiemmälti uhrata aikaa. ”Monissa oppilaitoksissa aiheeseen on varmasti alettu kiinnittää enemmän huomiota, mutta ei läheskään riittävästi”, sanoo yrityskonsultti Helene Tølbøl. ”Jos yritysten sosiaalisen vastuun käsittely laiminlyödään johtamiskoulutuksissa, näiden asioiden ajaminen voi yrityksissä jäädä yksittäisten aktiivien varaan”. Se ei riitä alkuunkaan, jos tanskalaisyritykset haluavat säilyttää kilpailukykynsä myös tulevaisuuden globaaleilla markkinoilla.
Lisätietoa: Linkki
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Tanskan ensimmäiset elämystuotannon maisterit valmistuneet

Roskilde Universitetscenteristä on valmistunut ensimmäinen vuosikurssillinen elämystuotannon johtamiskoulutuksen maistereita.
Yhdistetty promootiotilaisuus ja aiheesta järjestettävä seminaari pidetään 20. kesäkuuta 2007. Elämystuotannon osuus Tanskan yhteiskuntataloudesta on tällä hetkellä 175 miljardia kruunua, eli 7– 8 %. Alan arvioidaan kuitenkin olevan vahvasti kasvussa, sillä elämykset sisältyvät tulevaisuudessa kaikkiin elämämme osa-alueisiin.
Lisätietoa: www.ruc.dk/ruc/omruc/pressemeddelelser/23052007/
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Uusi eurooppalainen huippukoulutusohjelma

Uusi yhteiseurooppalainen matkailualan johtamisohjelma valmistaa opiskelijoita kansainväliseen uraan.
Esbjergissä sijaitseva Syddansk Universitetscenter on kehittänyt yhteistyössä Ljubljanan ja Gironan yliopistojen kanssa ainutlaatuisen, kansainvälisen matkailualan koulutuksen. Koulutusohjelma antaa opiskelijoille valmiuksia kohdata tulevaisuuden haasteita alalla, joka on tällä hetkellä yksi maailman nopeimmin kasvavista. Kaksivuotinen koulutus on suunnattu opiskelijoille, joilla on jo alempi yliopistotutkinto matkailussa, liikkeenjohdossa ja kielissä. 
Lisätietoa: www.sdu.dk/Nyheder/Nyt_fra_SDU/europaeisk%20eliteuddannelse.aspx
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Danmark

Yhä useampi opiskelija hakee apua opiskeluvaikeuksiin

Opiskeluongelmiin apua hakevien opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut viimeksi kuluneen vuoden aikana.
Opinto-ohjauspalvelu on ruuhkautunut, ja ohjaukseen pääsyä joutuu nyt odottamaan melkein kaksi kuukautta. 
Ohjauksen tietokeskus: www.ug.dk/Videnscenter%20for%20vejledning/forside.aspx
Tietoa tuoreimmasta laajasta kartoituksesta ohjauksen saatavuudesta Tanskassa www.eva.dk
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Mer om: vägledning
Danmark

Kööpenhaminasta halutaan maailmanluokan tiedekaupunki

Kööpenhaminan kunta on perustanut ideapajan, jonka ehdotusten on määrä antaa kaupungille eväitä taisteluun johtavan tiedekaupungin asemasta. Ideapajaa johtaa Kööpenhaminan yliopiston vararehtori Lykke Friis, ja sen tuloksia esitellään virtuaalimaailma Second Lifessa.
Lisätietoa: www.KU.dk
Mette Iversen
E-post: mettei(ät)dpu.dk
Finland

Aikuisopiskelijaviikon teemana maahanmuuttajat

Kymmenettä Aikuisopiskelijan viikkoa vietetään 6.-15.9.2007
Tänä vuonna teemoina ovat maahanmuuttajien tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja aikuisopiskelijoille annettavan neuvonnan ja ohjauksen merkitys innostajana ja tukijana.
Viikko käynnistyy 6.-8.9. Helsingin Paasitornissa järjestettävällä seminaarilla.
Tämän vuoden Aikuisopiskelijan viikon kampanjasta vastaa Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö hyvässä yhteistyössä AIKEn ja Erilaisten oppijoiden liiton kanssa.
Lisätietoja: www.aoviikko.org
E-post: Carola Lindholm(ät)vsy.fi
Finland

Merenkulkualan englannin opiskeluun uusi virtuaalinen oppimistyökalu

MarEng Learning Tool on merenkulun englanninkielen taitoja harjoittava oppimistyökalu, jonka tuottamiseen Turun yliopiston Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus on osallistunut laajassa kansainvälisessä projektiyhteistyössä.
Oppimistyökalu toimii verkossa ja perustuu virtuaalisen aluksen matkaan Euroopan merillä ja satamissa. Matkan aikana miehistö suorittaa rutiinitehtäviä ja kohtaa yllättäviä tilanteita.
Materiaalin sisällössä on otettu huomioon merenkulkijoiden koulutusta,  pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevan yleissopimuksen (STCW95) säännöt.
Koko oppimateriaali on vapaasti ladattavissa osoitteesta http://mareng.utu.fi/ ja sen voi myös tilata CD-ROM -versiona.
Lisätietoja, aineistotilaukset:  Juha Suotmaa, juhsuo(ät)utu.fi
E-post: Carola.Lindholm(ät)vsy.fi


ISLANTI
Island

Tavoitteena ensiluokkainen koulutusjärjestelmä

Islannin uusi sinipunahallitus on asettanut tavoitteeksi, että maan koulutusjärjestelmä – esikoulusta yliopistoon – nousee maailman parhaimmistoon.
Tulevaisuudessa koulutus, tiede ja tutkimus sanelevat menestyksen ja taloussuhdanteet. Hallitus haluaa jatkossakin panostaa tutkimukseen ja maan koulutusjärjestelmään. Erityisesti aiotaan kehittää järjestelmän joustavuutta ja laajentaa koulutusvalikoimaa, jotta jokaiselle löytyisi sopiva koulutusmuoto. Hallitus painottaa myös matalasti koulutetuille suunnattuja uusia koulutusmahdollisuuksia ja aikuiskasvatuksen tukemista sekä julkisen koulutusjärjestelmän sisällä että työmarkkinoilla. 
Sigrún Kr. Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is


Norge

Aikuisten oppimisen teemapäivät 2007

Norjan vuoden 2007 aikuisten oppimisen päivät pidetään viikolla 36, 1.– 9. syyskuuta. Kunnallisvaalit pidetään 10. syyskuuta. Tänä vuonna on siis erinomainen tilaisuus tehdä aikuisten oppimista näkyväksi poliitikoille ja korostaa etenkin sen merkitystä demokratialle ja osallistumiselle.
Vuoden 2007 päätapahtuma on Tønsbergin Klubben Hotellissa 6. –7.syyskuuta järjestettävä konferenssi, jossa käsitellään monipuolisesti aikuisten oppimiseen liittyviä teemoja. Tapahtumassa jaetaan kaksi tärkeää kansallista palkintoa: kansansivistyspalkinto ja vuoden aikuisopiskelijan palkinto.
Teemaviikon avulla halutaan tavoittaa kaikki, jotka ovat tekemisissä aikuisten oppimisen kanssa: osallistujat, potentiaaliset osallistujat, järjestäjät, alan tukijat, poliitikot ja kaikki, jotka haluavat tietää lisää aikuisten oppimisesta. Tavoitteena on jakaa aiheesta tietoa samanaikaisesti koko maassa.
Päivien aikana esitellään aikuisten oppimisen kentän monimuotoisuutta ja mahdollisuuksia. Tapahtumavalikoimaan kuuluu kokoontumisia, toreilla ja kirjastoissa järjestettäviä näyttelyjä, makupaloja kursseilta, kulttuuritapahtumia, palkintojenjakotilaisuuksia, lehtiartikkeleita ja aiheeseen liittyvää uutisointia kaikissa tiedotusvälineissä!
Jokavuotisten teemapäivien järjestäjinä on joukko norjalaisia aikuiskasvatusalan organisaatioita ja valtiollisia ja kunnallisia viranomaistahoja. Päävastuussa on sivistysliittojen kattojärjestö Voksenopplæringsforbundet (Vofo), johon kuuluu 18 sivistysliittoa, 450 jäsenjärjestöä ja 600 000 jäsentä.  
Projektipäällikkö: astrid.thoner(ät)vofo.no, www.vofo.no, puh. 22 41 00 00   vofo(ät)vofo.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Norge

Oppimisen suurlähettiläät opastavat

Opiskelu ja koulunkäynti eivät ole kaikille itsestäänselvyys, tietää Jan Helge Svendsen. Hänellä on dysleksia, ja siksi hän on joutunut etsimään omat oppimispolkunsa.
Nyt hän haluaa rohkaista muita tekemään samoin. Jan Helge työskentelee Vofon hankkeessa ”aikuisopiskelijasta oppimisen suurlähettilääksi” ja on hankkeen tulisielu. Hanke sai toukokuussa Voxilta rahoitusta kokeelliseen motivointimalliin, jossa itse oppimisvaikeuksia kokeneet henkilöt ohjaavat ja auttavat toisia käyttämään oppimista välineenä omien mahdollisuuksiensa löytämisessä. Tavoitteena on kouluttaa 10 oppimisen suurlähettilästä.        
Lisätietoa: jan-helge.svendsen(ät)blindeforbundet.no tai berit.mykland(ät)vofo.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no


RUOTSI
Sverige

Uusi kampanja – 1000 tietä osaamiseen

Ruotsissa järjestetään aikuisten oppimisen kampanja viikolla 40, eli 1.– 7. lokakuuta.
Kampanjan toteuttaa koulutusradio (Utbildningsradion, UR) yhteistyössä Ruotsin opetusministeriön kanssa. Ruotsin kansansivistysneuvosto kuuluu viiteryhmään, jossa ovat mukana useimmat aikuiskasvatusorganisaatiot ja viranomaiset. Paikallistasolla kampanjaan osallistuu noin 300 järjestäjää. 
Kampanjan kohderyhmänä ovat tällä kertaa työttömät ja työttömyysuhan alaiset nuoret aikuiset, jotka tarvitsevat ammattitutkinnon tai täydennystä osaamiseensa. Kampanjalla halutaan nostaa käytännönläheisten koulutusalojen profiilia, etenkin teollisuus- ja käsityöammatteihin sekä hoito- ja palvelualalle pätevöittäviä koulutuksia.
Lisätietoa kampanjasta: Anna Gustafson, UR agu(ät)ur.se
Ingrid Brundin, Folkbildningsrådet/FIN ingrid.brundin(ät)folkbildning.se
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Uusi tutkimusasioiden neuvoa-antava elin nimitetty

Kouluministeri Jan Björklundista odotetaan tulevan kansanpuolueen uusi puoluejohtaja. Lisäksi hallitus on nimittänyt uuden neuvoa-antavan elimen (forskningsberedning) jota johtaa koulutus- ja tutkimusministeri Lars Leijonborg. Forskningsberedning neuvoo hallitusta tutkimusasioissa. Sen jäseninä on eri tutkimusalojen ja elinkeinoelämän edustajia.
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Globaali uutiskirje

Torstaina 10. toukokuuta ilmestyi Globalisaationeuvoston ensimmäinen sähköinen uutiskirje.
Uutiskirjeessä on tietoa muun muassa neuvoston kokouksista, konferensseista, raporteista ja toiminnasta. Lisäksi kirjeessä on kolumni ja katsauksia maailman globalisaatiouutisiin.
http://utbildning.regeringen.se/sb/d/9093
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Opettajien täydennyskoulutukseen panostetaan

Ruotsalaiskoulujen on parannettava tuloksiaan. Sekä kansalliset että kansainväliset selvitykset osoittavat, että oppilaiden tulokset ovat huonontuneet monilla aloilla.
Hallitus pyrkii kohentamaan tilannetta suuntaamalla noin 2,8 miljardia kruunua opettajien täydennyskoulutukseen vuosina 2007–2010. Noin 30 000 opettajaa saa näin tilaisuuden osallistua yliopistoissa ja korkeakouluissa järjestettävään täydennyskoulutukseen. Opettajille maksetaan koulutuksen ajalta 80 % palkasta. http://utbildning.regeringen.se/sb/d/8746/a/81661
E-post: Nils.Friberg(ät)kristianstad.se
Mer om: fortbildning


Åland

Ahvenanmaan aikuiskoulutus tarvitsee infrastruktuuria

Ahvenanmaan maakunnan hallituksen nimittämä Aikuiskoulutustoimikunta on saanut valmiiksi mietintönsä ”Aikuiskoulutus Ahvenanmaalla – nykytilanteen kuvausta ja esitys infrastruktuurin kehittämiseksi”.
Toimikunnan tehtävänä oli kartoittaa nykytilanne, aikuiskoulutuksen asema, rooli ja vastuualue sekä valmistella esitys aikuiskoulutuslainsäädännöstä. Mietinnössä todetaan, että aikuiskoulutus tarvitsee infrastruktuurin, perusrakenteen, joka pyrkii ennen kaikkea antamaan yksilöille kokonaiskuvan tarjonnasta, edellytyksistä ja mahdollisuuksista.
Perusrakenteen sisältö vaikuttaa muun muassa säännöstöihin, tiedotukseen, ohjaukseen ja opitun tunnustamiseen. Järjestelmän täytyy pohjautua sekä yksilöiden että yhteiskunnan tarpeisiin. Eri tahojen välistä yhteistyötä ja vastuunjakoa painotetaan mietinnössä.
Toimikunta toteaa, että ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi tarvitaan toimintasuunnitelma. Se ehdottaa, että aikuiskoulutuksen järjestäminen koordinoidaan uusimuotoisen lukiokoulun kanssa, mutta korostaa samalla rajanvetojen ja erillisten näkökulmien huomioimisen tärkeyttä. Mietinnössä kiinnitetään erityishuomiota myös siihen, että viime vuosina Ahvenanmaalle on muuttanut kasvava määrä ihmisiä, joiden äidinkieli ei ole ruotsi.   
Mietintö on pian ladattavissa osoitteesta 
www.regeringen.ax/utbildning_kultur/index.pbs
E-post: Viveca.Lindberg(ät)living.ax
Estland

Kymmenes aikuisoppijoiden viikko Virossa 12.–19. lokakuuta 2007

Aikuisoppijoiden viikko edistää elinikäistä oppimista. Virossa viikkoa on järjestänyt Andras yhteistyössä Viron opetusministeriön kanssa vuodesta 1998.
Viikon avaustapahtuman kohokohta on vuoden oppijan ja opettajan sekä vuoden koulutusmyönteisen organisaation ja koulutusmyönteisen kunnan valinta. Viikon päättävä aikuiskoulutusfoorumi on suunnattu ensi sijassa päättäjille, joiden toimialaan elinikäinen oppiminen kuuluu.
Viron aikuisoppijoiden viikkoa on kehitetty jatkuvasti, ja siitä on tullut laaja tapahtuma. Kehitystyö on poikinut myös ympärivuotisen, koko maan kattava elinikäisen oppimisen verkoston. Tiedotuskampanjaa valmisteltaessa verkoston jäsenille järjestetään tiedotusseminaareja eri puolilla Viroa. Lisäksi maakuntavastaavat ja maanlaajuisen tukiryhmän jäsenet saavat koulutusta tehtäviinsä.    
Lisätietoa: www.andras.ee
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Lettland

Elinikäisen oppimisen viikko järjestetään Latviassa 15.–21.10.2007

Lisätietoa: Latvian aikuiskasvatusliitto, Ingrida Mikisko, ingrida(ät)laea.lv
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Litauen

Aikuisoppijoiden viikko 2007 Liettuassa: “Ovet auki perheoppimiselle”

Aikuisoppijoiden viikko järjestetään Liettuassa tänä vuonna kahdeksatta kertaa 19. – 25. marraskuuta.
Tämänvuotisen hankkeen päätavoitteena on auttaa vanhempia, isovanhempia ja lapsia puolustamaan omia etujaan koulutussektorilla yhteistoiminnan ja verkostoitumisen kautta. Päämääränä on opettaa osallistujia tekemään yhteistyötä keskenään ja koulujen, ministeriöiden ja virkamiesten ja muiden tahojen kanssa, jotta he voivat vahvistaa asemaansa. Tähän tarvitaan tietynlaista osaamista, kuten strategioita ja neuvottelu- ja konfliktinratkaisutaitoja. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on tuoda yhteisöihin myönteistä kuvaa ikäihmisistä. Teemaviikosta on päävastuussa Liettuan aikuiskoulutusliitto, ja siihen osallistuu tuhansia liettualaisia. Aikuisoppijoiden viikon pääsponsori on Liettuan kansallinen Unesco-toimikunta. Viikon mottona on ”Nouse korkealle, aikuisoppijoiden viikko!”
Lisätietoa antaa Dalia Cymbaliuk, lssavilnius(ät)takas.lt ja www.lssa.smm.lt
E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
nmr_fi


Otsikot 1.6.2007


NVL
DEMOS-antologia on ilmestynyt

NTT valmistelee loppuraporttia

Ammattikoulutus Pohjoismaissa

Konferenssi työssä oppimisesta

Konferenssi opitun tunnustamisesta


TANSKA
Kestävä kehitys uutena kilpailutekijänä

Johtamiskoulutukseen ei kuulu sosiaalisen vastuun opetust

Tanskan ensimmäiset elämystuotannon maisterit valmistuneet

Uusi eurooppalainen huippukoulutusohjelma

Yhä useampi opiskelija hakee apua opiskeluvaikeuksiin

Kööpenhaminasta halutaan maailmanluokan tiedekaupunki


SUOMI
Aikuisopiskelijaviikon teemana maahanmuuttajat

Merenkulkualan englannin opiskeluun uusi virtuaalinen oppimistyökalu


ISLANTI
Tavoitteena ensiluokkainen koulutusjärjestelmä


NORJA
Aikuisten oppimisen teemapäivät 2007

Oppimisen suurlähettiläät opastavat


RUOTSI
Uusi kampanja – 1000 tietä osaamiseen

Uusi tutkimusasioiden neuvoa-antava elin nimitetty

Globaali uutiskirje

Opettajien täydennyskoulutukseen panostetaan


AHVENANMAA
Ahvenanmaan aikuiskoulutus tarvitsee infrastruktuuria


VIRO
Kymmenes aikuisoppijoiden viikko Virossa 12.–19. lokakuuta 2007


LATVIA
Elinikäisen oppimisen viikko järjestetään Latviassa 15.–21.10.2007


LIETTUA
Aikuisoppijoiden viikko 2007 Liettuassa: “Ovet auki perheoppimiselle”