5/2011: Ett kunnigare Norden

 
DialogWeb logo

5/2011: Ett kunnigare Norden


NVL

Social partners: out with early exit - in with lifelong learning and career development?

The demographic situation to be expected within the next about 40 years, is historically without a precedent. Ageing of the workforce calls for innovative thinking. The industrial society inspired the social partners to come with shortening of working time that impinges on the choices older workers have today. The knowledge society provides a different framework for work. What have the social partners done to guarantee equal opportunities for learning and work for their senior members?
Läs mer »

Danmark

”Det her de klogeste krager vender”

- Når kommunen går sammen med lokale organisationer, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner og tænker i nye løsningsmodeller, kan vi løfte meget store udfordringer, siger borgmester Aase Nyegaard.
Med en kærlig, ironisk sang til de mange, der bekymrer sig om det såkaldte ”Udkants-Danmark”. Med et målrettet samarbejde mellem offentlige og private organisationer, der resulterer i såvel motorvej, som i en ny koncertsal og en forskerpark. Og med et lokalt manifest om at tro på sig selv, gøre en forskel og blive klogere. Sønderborg Kommune har de seneste år gjort alt for at komme ud af en offerrolle, man ikke kan bruge til noget. Borgmester Aase Nyegaard har mange ambitioner for sin kommune.
Läs mer »

Finland

Tre länder + fyra språk + 500 individer = lyckad yrkesutbildning

Learning by doing är Utbildning Nords melodi. Direktör Sture Troli håller i en stövel som förfärdigats på skomakarutbildningen medan yrkesläraren Per Åke Westerberg (t.h.) ser på. Foto: Birgitta Jysky
Det viktigaste är att börja med praktiskt arbete och att ge eleverna tid och erkänsla, anser Sture Troli, som är direktör för Utbildning Nord. På det allmänna planet medverkar Utbildning Nord till större öppenhet och livligare kulturellt utbyte mellan nationerna på Nordkalotten.
Läs mer »

Island

Vi skal saktne farten!

Hrund Gunnsteinsdóttir arbeider med skapende og kritisk tenkning i Prisma. Foto: Hari
På et arbeidsseminar i Lund, 8.-9. september, deltok fem nordiske eksperter i talkshow om utdanning, og endringer som de nordiske landene står foran. Blant dem var en rank islandsk kvinne; Hrund Gunnsteinsdóttir. Hrund ble invitert til å være med fordi hun hadde formet og ledet Prisma, et utradisjonelt utdanningsprosjekt hvor kritisk og skapende tenkning danner grunnlaget.
Läs mer »

Norge

Bærekraftens bekvemmelighetstvil

Klimaforsker Hans Olav Hygen er svært engasjert i bærekraft og klimaspørsmål.
- I Norge har vi ikke gjort noe som helst for reduksjon av klimagassutslippene på de ti årene jeg har jobbet med dette, slår klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt fast. Kunnskapen om klimaendringene er stor, og folk vet at livsstilen må endres for å oppnå bærekraftig utvikling. Likevel velger mange heller å betvile alvorlighetsgraden i forskernes påstander. – Et spørsmål om bekvemmelighet, hevder Hygen.
Läs mer »

Sverige

Från kris till hopp

Fatuma, Malin och Emma i projektet Watch it!, Glokala Folkhögskolan/Folkbildningsföreningen i Malmö, peppar unga att höja sin röst och uttrycka sina åsikter! Foto: Glokala folkhögskolan
Sveriges tredje största stad Malmö har på 15 år gått från kris till framtidstro. Kvarstående svårigheter som hög arbetslöshet och segregation vill kommunalrådet Andreas Schönström tackla med hjälp av en bra och flexibel vuxenutbildning.
Läs mer »

Åland

Med sikte på hållbar och lönsam landsbygd

Pernilla placerar feromonfällor. Foto: Ålands Hushållningssällskap
I slutet av 1700-talet, medan Finland fortfarande tillhörde Sverige, grundandes det Finska hushållningssällskapet. Idag är hushållningssällskapet Finlands äldsta verksamma förening, och Ålands Hushållningssällskap är en avknoppning av denna. Möt VD:n för Ålands Hushållningssällskap, Hans Knutsson, som delar föreningens vision om att göra landsbygden lönsam genom att sprida kunskap och engagemang.
Läs mer »

Färöarna

Energibesparelser til søs – fra forskning til business

Den færøske virksomhed GreenSteam udvikler systemer, der reducerer skibes olieforbrug. Systemet er udviklet af tre unge færøske forskere.
Det startede med forskning og en interesse i skibes dybgang og i energibesparelser. Seks år senere har GreenSteam udviklet sig til en virksomhed med engagerede og højtuddannede ingeniører og forskere, der har udviklet et praktisk og anvendeligt energibesparende system, hvor kombinationen af avanceret teknik og fornuftige principper om sejllads og olieforbrug udgør løsningen.
Läs mer »

Estland

Adult education emptying out the peripheries

The Tallinn Lasnamäe School of Mechanics has turned into a European Union training centre where almost all the European countries get highly qualified welders.
Adult education is usually a motor in developing regional life and enhancing local networks. There are numerous cases to prove this but unfortunately there are exceptions, too. For example in Estonia adult education has made people leave their hometowns for faraway countries. What follows is an example of such a case.
Läs mer »

Beställ DialogExpress och NVL:s Nyhetsbrev
Tilaa DialogExpress ja NVL:n Uutiskirje

Prenumerationsservice

NVL

Kære læser

Karen
Temaet for dette DialogWeb er et dygtigere Norden. Her spiller uddannelse en vigtig rolle, men lige så centrale er de politiske ambitioner både lokalt og nationalt samt i hvilken udstrækning, organisationer, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og det politiske liv formår at løfte fælles ambitioner i flok.
Läs mer »

NVL

Hyvä lukija,

tämän DialogWebin teemana on etevämpi Pohjola. Koulutuksella on tässä tärkeä osa, mutta yhtä lailla keskeisiä ovat paikallisen ja kansallisen tason poliittinen tahto sekä organisaatioiden, liike-elämän, oppilaitosten ja päättäjien kyky nostaa yhteistä tavoitetasoa.
Läs mer »

NVL

Dear Reader,

this issue of DialogWeb focuses on how the Nordic Region can become more competent. Education plays an important part in this respect. However, other, equally important factors include national and political goals and the extent to which organisations, businesses, educational institutions and the political establishment succeed in raising our collective ambitions.
Läs mer »


DialogWeb

fokuserar på vuxnas lärande med artiklar och intervjuer från hela Norden och Nordens närområden. DialogWeb har en Nordisk Vuxenutbildningsredaktion (NVR) som ansvarar för aktuell information från respektive land inom teman för DialogWeb.
NVL är utgivare av DialogWeb på uppdrag från SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
Webbpublikationen utkommer 6 gånger under år 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- via denna länk får du det nyaste numret av DialogWeb som RSS-import.

DialogWeb

will publish articles and interviews dealing with actual Nordic adult learning issues as well as provide information from the Baltic countries and the rest of Europe. Editorial board (NVR) is responsible for providing information on the actual DialogWeb theme from their countries.
NVL has been commissioned to publish DialogWeb by SVL (Rådgivningsgruppen for Nordisk Samarbejde om Voksnes Læring), NMR.
DialogWeb will be published 6 times during the year of 2011.

www.nordvux.net/
rss/10/page.htm
- with this link You'll get the latest issue of DialogWeb as RSS-import.nmr_se