6 500 nya utbildningsplatser redan i år ska stärka Sverige

 

 

Sverige ska konkurrera med kunskap, inte med låglönejobb. I vårbudgeten satsar vi på 6.500 nya utbildningsplatser för att möta arbetsmarknadens behov. Jobben, skolan, klimatet och välfärden är de stora framtidsutmaningarna, skriver Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP) och Ulla Andersson (V) i Dgens Nyheter idag. De vill att Sverige ska vara en förebild i världen. Ett land där en investerar gemensamt i människor och miljö, i välfärd, kunskap och konkurrens­kraft. Med de budgetförslag regeringen och Vänsterpartiet lägger fram i dag sätts prägel på Sveriges utveckling och en ny kurs sätts i den ekonomiska politiken. Enligt artikelförfattarna behövs det, eftersom utmaningarna för Sverige inte har minskat. Arbetslösheten har bitit sig fast på mycket höga nivåer. Skolresultaten faller. Många är osäkra på om välfärden och trygghetssystemen kommer att finnas där för dem. Sverige är på väg att missa 14 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen och har kapacitet att spela en betydligt större roll i det globala arbetet för att nå klimatmålen.


Källa: Dagens Nyheter