7/2012 NVL Uutisia

 

 

Danmark

Uusi kansallinen strategia kunniakonfliktien estämiseksi

Tanskan hallitus on käynnistänyt uuden strategian, jonka puitteissa pyritään estämään kunniakäsitteeseen pohjautuvia konflikteja 30 konkreettisen toimenpiteen avulla.

Lasten ja nuorten asioista vastaava ministeriö on osallistunut strategian laatimiseen ja toteuttaa osan sen sisällöstä. Toimenpiteisiin kuuluu mm. tiedottamis- ja ohjausstrategioita, neuvonnan organisointia  viranomaistasolla, kunniakonfliktiaiheen sisällyttäminen moniin korkeakoulutusohjelmiin,  opinto-ohjaajille tarjottava täydennyskoulutus, aiheesta tehtävään tutkimukseen panostaminen ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen.

Faktalehtinen konkreettisista toimenpiteistä (tanskankielinen): PDF 
Koko strategia (tanskaksi): PDF

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

”Pk-yritysten akateemiset kehityspilotit olleet menestys”

Vuonna 2005 aloitetun järjestelyn turvin alle sata työntekijää työllistävä yritys, jossa on vain vähän korkeakoulutettua työvoimaa, voi saada tukea työllistääkseen akateemisesti koulutetun projektityöntekijän yrityksen kehitystehtäviin. Järjestelyn tarkoituksena on edistää pienten ja keskisuurten yritysten kasvua ja kehitystä, auttaa vastavalmistuneita työllistymään ja tuottaa lisää kasvua sekä ansiotuloja.

Lisätietoa järjestelystä (tanskaksi): Fivu.dk ja Fi.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

”Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen – näin se tehdään”

Uusi julkaisu esittelee hyviä esimerkkejä siitä, kuinka aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen (AOT) ja arvioinnin parissa voidaan työskennellä strategisesti, kokonaisvaltaisesti ja määrätietoisesti eri kohderyhmissä.

Aloitteen julkaisun tuottamisen teki lapsi- ja nuorisoasioista vastaava ministeriö ja sen toteutti Tanskan AOT-keskus Tanskan kansallisen osaamisen kehittämiskeskuksen johdolla. 
Julkaisussa kuvaillaan eri koulutus- ja toimialoilla kerättyjä esimerkkejä organisaation, yksilön ja työpaikan näkökulmista.

Tanskankielisen julkaisun voit ladata täältä: Viauc.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Raportti maahanmuuttajayrittäjyyden edistämisen kansainvälisistä hyvistä käytänteistä

Tanskalainen maahanmuuttajayrittäjyyden edistämiskeskus on julkaissut uuden raportin, johon sisältyy kartoitus alan ulkomailla toteutetuista onnistuneista hankkeista ja hyvistä käytänteistä.

Raportissa käsitellään kokemuksia yhdeksästä Euroopan ja Pohjois-Amerikan valtiosta. Esimerkit liittyvät mm. verkostoitumiseen, mentorointiin, koulutukseen ja maahanmuuttajayrityksille suunnattuun vienninedistämiseen. Tanskalaiset ja muut pohjoismaiset opinto- ja uraohjaajat voivat saada uusia ideoita muiden maiden kokemuksista ja soveltaa niitä omiin ohjauskäytänteisiinsä.

Raportti (tanskaksi): PDF

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Finland

Tilastokeskus tutkii aikuisten opiskelua

Tilastokeskus toteuttaa laajan selvityksen suomalaisten aikuisten peruskoulun jälkeisestä koulutuksesta ja oppimisesta. Tutkimusta varten Tilastokeskus haastattelee runsaat 6 000 iältään 18–69-vuotiasta suomalaista. Haastattelut tehdään vuoden 2012 loppuun mennessä.

Tutkimuksessa selvitetään aikuisten kouluttautumista, koulutustarpeita tai -toiveita ja mielipiteitä koulutuksesta yleensä. Lisäksi kartoitetaan tietotekniikka- ja kielitaitoja sekä erilaiseen vapaa-ajan toimintaan osallistumista.
Aikuiskoulutustutkimusta on tehty Suomessa vuodesta 1980 lähtien noin viiden vuoden välein.
–Tutkimustulosten avulla voidaan seurata koulutuksessa tapahtuneita muutoksia yli 30 vuoden ajalta, ja myös verrata aikuiskoulutusta eri Euroopan maissa, toteaa Helena Niemi Tilastokeskuksesta.
Aikuiskoulutustutkimus on osa EU:n tilastoviraston Eurostatin Adult Education Survey -projektia, ja se tehdään 32:ssa Euroopan maassa. Suomessa tutkimus toteutetaan Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteishankkeena.

Lisää aiheesta: Stat.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Opiskelumahdollisuudet uhattuina haja-asutusalueilla

Kansalaisopistot ovat Suomen suurin vapaan sivistystyön järjestäjä. Opistoissa on toteutettu paljon yhdistämisiä 2000-luvulla, minkä vuoksi koulutustarjonta on epätasaisesti jakautunut maan eri osissa.

Tämä käy ilmi kansalaisopistojen toiminnan arvioinnissa, jonka on toteuttanut Koulutuksen arviointineuvosto. – Yhdistymisten jälkeen kansalaisopistojen palvelut keskitetään usein kustannussyistä muutamaan paikkaan, jolloin haja-asutusalueilla asuvien mahdollisuudet osallistua koulutukseen heikkenevät, toteaa arviointiryhmän puheenjohtaja Martti Markkanen.
Arviointiryhmä katsoo, että valtion taholta tulevan ohjauksen tulisi olla joustavaa ja huomioida, että kansalaisopistojen toimintaedellytyksissä on paikallisia ja alueellisia eroja.
Suurin osa kansalaisopistoista on kuntien ylläpitämiä. Enimmillään opistoja oli 300, tällä hetkellä toiminnassa on noin 200 kansalaisopistoa.

Lisää aiheesta: www.edev.fi/portal/kansalaisopistot

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

300 miljoonaa kruunua tukea aikuiskoulutukselle EU:lta

Islannin parlamentti hyväksyi vuoden 2012 kesäkuun lopussa EU:n liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) apurahat. Aikuiskoulutuksen kehittämiseen tarkoitettuja apurahoja on myönnetty mm. Islannin Työelämän koulutuskeskukselle.

Työelämän koulutuskeskus on allekirjoittanut sopimuksen EU:n myöntämästä tuesta, jolla nopeutetaan mm. aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen ja opinto- ja uraohjauksen kehittämistä erityisesti sellaisille aikuisille joilla on vain vähän formaalia koulutusta. 1 875 000 euron suuruinen tuki maksetaan kolmen vuoden aikana. Tukirahoitus on osa EU:n IPA -ohjelmaa, joka on suunnattu EU- jäsenyysprosessissa mukana oleville maille. Myös Islannin aikuiskoulutusrahasto on vahvistanut myöntävänsä apurahan hankkeelle.  

Lisää aiheesta (islanniksi): www.frae.is/frettir/nr/394/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Oppimistilaisuuksien järjestäminen vankilassa helppoa

Vankien perusosaamista lukemisen, kirjoittamisen, laskennon, suullisen viestinnän ja tietotekniikan alueella voidaan kehittää yksinkertaisin keinoin. Tällä hetkellä vajaa puolet vangeista on mukana jossakin koulutuksessa.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vox.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Kestävä kehitys edellyttää tietoa – myös aikuisilta

Norjan opetusministeriön tuore strategia Kunnskap for en felles framtid (tietoa yhteistä tulevaisuutta varten) kattaa päiväkodit, perusopetuksen ja opettajankoulutuksen. Vapaan sivistystyön kattojärjestö VOFO:n pääsihteeri Ellen Stavlund pitää strategiaa hyvänä mutta huomauttaa, että se tulisi pikimmiten laajentaa koskemaan koko aikuisväestöä.

Lisää aiheesta (norjaksi): Vofo.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Pohjoismaisuus esillä Göteborgin kirjamessuilla

Tänä vuonna Göteborgin kirjamessujen teemana on pohjoismainen kirjallisuus. Yhteistyössä Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston sekä pohjoismaisten organisaatioiden ja kustantamojen kanssa messujärjestäjät tarjoavat jännittävän ja vaikuttavan tapahtuman, joka on täynnä pohjoismaisia vaikutteita!

Pohjoismaisuus on näkyvästi esillä tämän vuoden kirjamessuilla. Satojen ruotsalaiskirjailijoiden lisäksi messuilla vierailee kirjailijoita kaikista Pohjoismaista – mukaan lukien Färsaaret ja Grönlanti! Teeman keskipisteenä on pohjoismainen näyttelyosasto, joka tarjoaa täpötäyden ohjelman messujen alusta torstaiaamusta sunnuntai-iltapäivään saakka. 

Lisää aiheesta (ruotsiksi): Norden.org  ja www.bokmassan.se

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Hoitoalan ammattikoulutus

Ruotsin lukiokoulussa järjestettävien toisen asteen ammattikoulutusohjelmien määrä on vähentynyt viimeksi kuluneiden neljän vuoden aikana. Tekniikan ala on säilyttänyt asemansa, ja taloustieteen ohjelmasta on tullut hyvin suosittu, mutta kiinnostus hoitoalan ohjelmaa kohtaan vähenee edelleen.

Hoitoalan ohjelman suosion lisäämiseksi hallitus esittää kahta muutosta. Ensinnäkin erityisen perushoitajatutkinnon mahdollisuus tulee selvittää, toiseksi hoitoalan ohjelmaan tulisi erityinen sairaanhoitajan suuntautumisvaihtoehto. Ruotsin kouluvirasto saa tehtäväkseen näiden muutosehdotusten työstämisen.

Lisää aiheesta (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/15616/a/197471

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Grönland

Luonnonvaraoppilaitoksessa kaksi uutta koulutusta

Tiistaina 14. elokuuta Grönlannin Sisimiutissa sijaitsevassa luonnonvaraoppilaitoksessa käynnistyi kaksi uutta koulutusohjelmaa: kaivosalan ammattitutkinto ja koneurakoitsijan ammattitutkinto. Molempien kesto on neljä vuotta.

Kaksi ensimmäistä vuotta koostuu lähiopinnoista, ja kolmas sekä neljäs vuosi suoritetaan harjoitteluna kaivosyrityksessä tai urakointiyrityksessä. Opintojen lopussa suoritetaan kisällinnäytteeksi kutsuttu näyttökoe. Kansainvälisen tason takaamiseksi oppilaitos tekee yhteistyötä alalla jo vakiintuneen oppilaitoksen, norjalaisen Kirkenes Videregående Skolen kanssa. Yhteistyön ansiosta koulutusohjelmiin sisältyviä opintoja luetaan hyväksi jatko-opinnoissa koko Skandinavian alueella.
Molempiin koulutusohjelmiin on hyväksytty 12 opiskelijaa. Ensimmäisen vuoden ajan kaikki opiskelevat yhdessä, toisena lukuvuonna valitaan jompikumpi suuntautumisvaihtoehto. Koulutusohjelmien perustamisen taustalla on se, että Grönlannissa on valmisteilla kaivosalan hankkeita.

Luonnonvaraoppilaitoksen kotisivut: www.sanilin.gl

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Koulutus painopistealueena budjettiesityksessä

Vuoden 2013 tulo- ja menoarvioesityksen otsikkona on ”Koulutus, työllisyys ja hyvinvointi – nyt ja tulevaisuudessa”. Grönlannin itsehallinnon valtiovarainministeri Maliina Abelsen esitteli budjettiesityksen 15. elokuuta.

Tulo- ja menoarvioesityksen painopistealueina ovat varhainen puuttuminen sosiaalipalveluiden alueella, koulutuksen kehittäminen ja työttömyyden vähentäminen. Koulutukseen varataan lähivuosina 30 miljoonaa kruunua aikaisempaa enemmän varoja.

Linkki Grönlannin valtiovarainministeriön sivuille (tanskaksi): Nanoq.gl

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

NVL

Virkamieskomitea: NVL jatkaa toimintaansa 2013–2016

Koulutuksen ja tutkimuksen virkamieskomitea päätti 12.–13.6. pidetyssä tapaamisessaan myös, että Vox (Norjan osaamispolitiikan virasto) jatkaa NVL-verkoston isäntäorganisaationa kaudella 2013–2016.

NVL-verkostoa tullaan kehittämään edelleen verkosto-organisaationa ja aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön pohjoismaisena kohtaamispaikkana. Arviointiraportissa todetaan, että Pohjoismaiden ministerineuvoston ja NVL:n painottamat teemat ovat tärkeitä aikuisten oppimisen alalla toimiville tahoille. Useat NVL:n työryhmät ovat tuottaneet uutta tietoa, jota on välitetty eteenpäin ja joka on herättänyt paljon kiinnostusta Pohjoismaissa. Pohjoismaisiin kokoontumisiin osallistuneiden mielestä yhteistyö, kokemusten vaihtaminen ja innoittavat kohtaamiset antavat lisäarvoa työlle, jota tehdään aikuisten oppimiseen liittyvissä organisaatioissa ja pohjoismaisilla työpaikoilla.

www.vox.no

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

Laatu aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa

Konferenssi Hilton Reykjavik Nordicassa 13. syyskuuta 2012 klo 9.30-15.30.

Aikuisten oppimisen pohjoismainen verkosto NVL ja islantilainen Työelämän koulutuskeskus järjestävät konferenssin laadusta aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa  (AOT) 13. syyskuuta Hilton Reykjavik Nordica  -hotellissa (osoite Suðurlandsbraut 2, Reykjavik). Pääesiintyjinä on NVL:n AOT-asiantuntijaverkoston jäseniä ja Työelämän koulutuskeskuksen yhteistyökumppaneita. Konferenssin sisältö perustuu pohjoismaisiin kokemuksiin ja tutkimukseen. Ohjelmaan voi vielä tulla pieniä muutoksia. Esitykset ja workshop-alustukset ovat pääosin englanninkielisiä, muutama pidetään islanniksi.

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen: HTML
Ohjelma (englanniksi) ja lisätietoa: HTML
Lisätietoa AOT-asiantuntijaverkostosta (ruotsiksi ja englanniksi): HTML

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Laatu pohjoismaisessa aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa -raportti valmistunut

Nordplus-hankkeen ”Laatu pohjoismaisessa aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisessa – kartoitus” raportti on nyt valmistunut.

Raportin perustana oleva dokumentaatio on koottu viiden Pohjoismaan hankeosallistujien laatimiin viiteen maaraporttiin. Raportissa esitellään sekä hyviä esimerkkejä että erilaisia aiemmin hankitun oppimisen tunnustamisen (AOT) hankaluuksia ja esteitä. Lisäksi siinä käsitellään kartoituksen lähtökohtia, etenkin eri käsityksiä siitä, miten laatu AOT:ssa voidaan ymmärtää. NVL:n AOT-asiantuntijaverkosto on toiminut hankkeen ohjausryhmänä, seurannut sen sisältöä ja tuloksia ja keskustellut niistä. Lisäksi jotkut verkoston jäsenet ovat osallistuneet maaraporttien kokoamiseen ja olleet mukana huhtikuussa järjestetyssä hankkeen päätösseminaarissa. Raportin ovat laatineet Anne Marie Dahler, University College Lillebælt (Tanska) ja Håkon Grunnet, VIA University College (Tanska). Molemmat ovat Tanskan AOT-keskuksen (Nationalt Videnscenter for Realkompetence) palveluksessa. 

Raportti on julkaistu NVL:n raporttisivulla tanskan- ja englanninkielisenä.

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Kutsu symposiumiin

Distans järjestää konferenssin otsikolla Koulutus – avain Pohjolan kehitykseen.

Pohjoismaisen aikuisten oppimisen verkoston NVL:n Distans-verkosto järjestää yhteistyössä saamelaisen korkeakoulun Mathis P. Bongon ja Jan Idar Solbakkenin kanssa pohjoismaisen symposiumin. Symposiumi pidetään maanantaina 17. syyskuuta klo 10.00–16.00 Kautokeinossa, saamelaisessa korkeakoulussa, ja sen otsikkona on Koulutus – avain Pohjolan kehitykseen. Kyseessä on kuudes Pohjoismaissa pidetty Distans-symposiumi. Tilaisuudessa käsitellään erityisesti verkko-opintojen ja teknologian hyödyntämistä koulutuksessa kokemusten välittämiseen eteenpäin. Symposiumiin sisältyy opintokäynti ja illallinen hotellissa. Symposiumiin osallistuminen on ilmainen, mutta illallinen maksaa 400 kruunua. Ilmoittautuminen 12. syyskuuta mennessä osoitteeseen slaatto(ät)nade-nff.no 

Lisätietoa ja ohjelma norjaksi (pienet muutokset mahdollisia): HTML  
Lisää Distans-verkostosta: http://distans.wetpaint.com/

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

DialogWeb

Kolme uutta artikkelia DialogWebissä

Vapaa konsultti ja asiantuntija Ingegerd Green kysyy artikkelissaan, kuinka voimme oppia käsittelemään ja kohtaamaan yhteiskunnassa ja työelämässä eteen tulevia haasteita menestyksekkäästi.
Karen Brygmann on haastatellut Roskilden yliopistossa lehtorina ja opinto-ohjaajana toimivaa Anne Livengia. Liveng on ollut mukana pohjoismaisessa tutkijaryhmässä, joka analysoi mitkä tekjiät ovat ominaisia toimiville pohjoismaisille täydennyskoulutushankkeille.
Helena Flöjt-Josefsson on haastatellut Ahvenanmaan maakunnan hallituksen koulutus- ja kulttuuriosaston Peter Strandvikia Ahvenanmaalla käytössä olevista  aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisjärjestelmistä.

Lue artikkelit osoitteessa www.dialogweb.net ja kommentoi niitä Facebookissa! Artikkelien kielinä on ruotsi ja tanska.

E-post: Larry.Karkkainen(ät)kansanopistot.fi
Mer om: dialog

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 30.8.2012

NVL:n aloitussivulle