8/2012 NVL Uutisia

 

 

Danmark

Ammattitutkinnon loppuun asti suorittavien nuorten määrä laskussa

Tanskan lapsi- ja opetusministeriön tuoreen selvityksen mukaan ammattitutkinnon suorittavien nuorten määrä on vähentynyt vuodesta 2007 asti. Vuonna 2007 tutkinnon suoritti 56,3 % ammattiopinnot aloittaneista, mutta vuonna 2011 luku oli enää 52,5 %. Ministeriö pyrkii kääntämään kehityksen suunnan mm. nimittämällä uuden budjettiesityksen esittelyn yhteydessä erityisen ammattikoulutusvaliokunnan. Budjettiesityksessä ammattikoulutustilanteen kohentamiseen on varattu rahaa.

Lisää aiheesta (tanskaksi): Uvm.dk

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk

Uusi arviointi: Nuorisopaketti 2 on työllistänyt nuoria

Vuonna 2009 Tanskan silloinen hallitus sekä Tanskan kansanpuolue, sosiaalidemokraatit ja Radikale Venstre solmivat sopimuksen nuorisopaketti 2:sta. Globalisaatiopanostukseen sisältyvään pakettiin kuuluu mm. joukko toimia, joilla pyritään edistämään nuorten työllistämistä ja kouluttautumista ja pitkällä aikavälillä parantaa työvoiman koulutustasoa.
Arvioinnin mukaan pakettiin sisältyvät toimet ovat osaltaan vähentäneet huomattavasti sekä koulutuksen että työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrää. Työssäkäyvien ja opiskelevien osuus nuorista on kasvanut.
Lue arviointi (tanskaksi): Uvm.dk
Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: utvärdering

HF MusT – uusi nuorisoasteen koulutus yhdistelee musiikkia, teatteria ja lukio-opintoja

Pohjois-Jyllannin Aalborgissa alkava koulutusohjelma toteutetaan yhteistyönä, johon osallistuu joukko vahvoja koulutus- ja kulttuurialan toimijoita alueelta: aikuiskoulutuskeskus ja lukio, kulttuurikeskus Den rytmiske i Nordkraft ja teatteri Det Hem’lige Teater. Koulutus toteutetaan epäperinteisissä puitteissa, osin kulttuurikeskus Nordkraftissa ja osin He’mlige Teaterin tiloissa.

Ajatuksena on houkutella mukaan nuoria, jotka haluavat saada korkeatasoista musiikin ja teatterin opetusta, ja samalla taata heille  toisen asteen tutkinto. Hankkeen innoittajana toimi odenselainen Flow-hanke, jonka NVL palkitsi vuonna 2010 parhaana innovatiivisena best practice -tapauksena.

Lisätietoa (tanskaksi): http://hfmust.dk/ 
Yhteyshenkilö Lene Ydin, puh. .+45 9930 0301

Maria Marquard
E-post: marq(ät)dpu.dk
Mer om: innovation, kultur

Finland

Kilpailu vaarantaa korkeakoulutuksen moraalin

Lisääntyvä kansallinen ja kansainvälinen kilpailu rapauttaa akateemisia arvoja ja vaarantaa yliopiston perustehtävien suorittamisen. Samalla se voi pahimmillaan johtaa opiskelijoiden eriarvoistumiseen ja henkilökunnan moraalin heikkenemiseen.

Tällaiseen tulevaisuudennäkymään päätyvät korkeakoulututkijat, jotka ovat arvioineet korkeakoulutuksen nykymenoa ja tulevaisuutta kirjassaan "Kannattaako korkeakoulutus?". Kirjan ovat julkaisseet Korkeakoulututkimuksen seura ry ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.
Suomalaista korkeakoulupolitiikkaa on uudistettu viime vuosina voimakkaasti. Tavoitteena on ollut parantaa resurssien tehokkaampaa käyttöä ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Helena Aittola, helena.s.aittola(ät)jyu.fi
Professori Arto Jauhiainen, arto.jauhiainen(ät)utu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Elinikäisen oppimisen neuvosto

Valtioneuvosto asetti elinikäisen oppimisen neuvoston toimikaudelle 2012-2015. Neuvoston jäsenet edustavat laaja-alaisesti koulutuksen, työelämän ja tutkimuksen asiantuntemusta.

Elinikäisen oppimisen neuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä toimiva asiantuntijaelin. Sen tehtävänä on käsitellä koulutuksen ja työelämän väliseen yhteistyöhön sekä elinikäisen oppimisen edellytyksiin ja aikuiskoulutuspolitiikan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Lisää aiheesta: Minedu.fi

E-post: Pirkko.Sartoneva(ät)vsy.fi

Island

Islannissa pitkät valmistumisajat

Islannnissa toisen asteen (ammatti- tai lukio-opintojen) loppuun suorittaneiden osuus väestöstä on pienempi kuin OECD-maissa keskimäärin. Tämä käy ilmi OECD-raportista Education at a glance.
Raportin mukaan myös valmistumisajat ovat Islannissa pidempiä kuin muissa OECD-maissa. Miesten tilanne on huomattavasti huonompi kuin naisten. 33 % islantilaista on suorittanut pelkän peruskoulun. 34:stä OECD-maasta vain kahdeksassa pelkän peruskoulun suorittaneiden osuus väestöstä on Islantia korkeampi. Islantilaisista 25-64-vuotisaista 67 % on suorittanut toisen asteen tutkinnon, mikä on 10 % vähemmän kuin OECD-maissa keskimäärin. Vain yhdessä OECD-maassa toisen asteen ja korkea-asteen tutkintojen suorittamiseen käytetään keskimäärin enemmän aikaa kuin Islannissa.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Hyvä neuvonta ehkäisee vääriä valintoja

Yli 300 opintoneuvojalle pitämässään puheessa Norjan opetusministeri korosti, että neuvonnalla on suuri vaikutus oppilaiden koulutusvalintoihin. Hyvin monet tekevät vääriä valintoja ja päätyvät keskeyttämään opintonsa tai aloittamaan uudelleen alusta. Nykyisin yhä useampi norjalaisoppilas käyttää toisen asteen opintojensa kolmannen vuoden kokonaan täydennysopintoja suorittaen. Oppisopimuspaikkoja suunnitellaan lisättävän 20 %:lla vuoteen 2015 mennessä.

Lisää aiheesta (norjaksi): Regjeringen.no

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

Sverige

Lisää työllistymisreittejä nuorille

Ruotsin hallituksen budjettiesitys vuodelle 2013 sisältää tärkeitä uudistuksia, joilla pyritään vahvistamaan oppilaitosten ja työelämän välisiä siteitä ja reagoimaan talouden laskusuhdanteeseen. Tavoitteena on madaltaa työelämään siirtymisen kynnystä.

Hallituksen budjettiesitykseen sisältyy nuorisopaketti, jonka suuruus on 2,2 miljardia Ruotsin kruunua vuodelle 2013 ja 2,4 miljardia vuodelle 2014.  Kaikkiaan nuorisopaketin suuruus on 8,1 miljardia kruunua jaettuna vuosille  2013 –2016. Oppilaitosten ja työelämän yhteyksien vahvistamiseksi panostetaan lisää oppisopimuskoulutukseen ja toisen asteen ammattikoulutukseen. Taloustaantuman vuoksi hallitus ehdottaa koulutuspaikkojen lisäämistä esim. ammatilliseen aikuiskoulutukseen ja aikuisten oppisopimuskoulutukseen.

Lue lisää (ruotsiksi): www.regeringen.se/sb/d/15643/a/198265

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Kuntien järjestämä perusasteen aikuiskoulutus: katsaus kansallisiin tilastoihin ja kuntien käytänteisiin

Ruotsin kouluvirasto, Skolverket, on analysoinut ruotsalaiskuntien järjestämää perusasteen aikuiskoulutusta tilastojen ja tapaustutkimusten perusteella. Tutkimuksella on kaksi pääasiallista tavoitetta: kuvailla kokonaisrakennetta sekä kehittää syvempää ymmärrystä siitä, miten kuntien järjestämä perusasteen aikuiskoulutus toimii käytännössä.

Raportissa on tietoa muun muassa muun muassa tämän koulutusmuodon levinneisyydestä, koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden taustasta, läpäisyasteesta, oppimistavoitteiden saavuttamisesta ja toimeentulosta sekä opiskelutarjonnasta ja opiskeluvalinnoista. Raportissa kuvaillaan myös tapaustutkimuksissa tarkasteltujen kuntien haasteita ja niiden edellytyksiä vastata opiskelijoiden tarpeisiin.

Lataa raportti (ruotsiksi) Skolverketin julkaisutietokannasta: www.skolverket.se/2.3894/publicerat/publikationer

E-post: Asta.Modig(ät)skolverket.se

Färöarna

Färsaarille jo kolmas Euroopan-mestaruus

Vestmannan kalastusalan oppilaitoksen oppilasryhmä voitti tämän vuoden European Business Game -kilpailun finaalin, joka pidettiin Slovakiassa kesäkuussa 2012.

Vuoden EBG-finaalin voittajahanke liittyi ruohokattoihin. Ruohokatto on eristävä ja säästää siksi energiaa, edistää kestävää kehitystä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi vihreä, kaunis ja luonnollinen nurmikatto on esteettisesti ainutlaatuinen elementti nykyarkkitehtuurissa. Vestmannan kalastusalan oppilaitoksen opiskelijat voittivat EBG-finaalin nyt jo kolmatta kertaa. Ensimmäisen kerran voitto tuli vuonna 1997 toisen kerran vuonna 1999, ja nyt vuonna 2012 kolmannen kerran. Färsaarten yrittäjyystalo, joka järjestää paikallisen European Business Game -kilpailun, kertoo saaneensa osakseen jännittävän tehtävän: talo järjestää seuraavan EBG -finaalin, joka pidetään Färsaarilla 2013.

Lisätietoa (fäärin kielellä):
http://is.fo/node/205 ja Fiskvest.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Lisää aikuiskoulutusmahdollisuuksia työttömille

Färsaarten työttömyyskassa ALS, Runavikin kunta ja Färsaarten opetusministeriö ovat käynnistäneet yhteisen aikuiskoulutushankkeen. Hanke toteutetaan Søldarfjørðurissa sijaitsevan oppilaitoksen kanssa.

Tähän mennessä ALS on järjestänyt täydennyskoulutusta Torshavnin kansalaisopiston kanssa. Nyt koulutustarjontaa laajennetaan toiselle maantieteelliselle alueelle, kohderyhmänä ovat työttömät ja koulutus järjestetään päiväaikaan. Yli puolet Färsaarten 1400 työttömästä on suorittanut vain peruskoulun, ja lyhyt pohjakoulutus rajoittaa heidän jatkokoulutusmahdollisuuksiaan. Siksi ALS haluaa järjestää täydennyskoulutusta juuri tälle ryhmälle. Tavoitteena on antaa työttömille valmiuksia palata työelämään tai aloittaa kokopäiväopiskelu.

Lisätietoa koulutuksesta (fäärin kielellä): Als.fo

Elisabeth Holm
E-post: elisabethh(ät)setur.fo

Grönland

Grönlannin tilastokeskus: kouluttautuminen lisääntynyt

Grönlannin tilastokeskus on julkaissut tutkintoon johtavaan koulutukseen liittyviä tilastoja vuodelta 2011. Julkaisusta ilmenee että esimerkiksi ammattitutkintoja suoritetaan paljon. Kaikkiaan viime vuonna opinnot aloitti 1478 henkilöä, mikä on 90 enemmän kuin edellisvuonna ja lähes 500 enemmän kuin kuusi vuotta aiemmin. Alla linkki Grönlannin tilastokeskuksen sivuille. Grönlannin yliopistossa tässä kuussa opintonsa aloitti 175 opiskelijaa, mikä on enemmän kuin viime vuonna. Myös tanskalainen Aalborgin yliopisto on houkutellut enemmän grönlantilaisia kuin edellisvuosina. Tämänvuotisista 145 hakijasta hyväksyttiin 72. Hakijoita oli kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2010, jolloin Aalborgiin pyrki 54 grönlantilaista.

Linkki Grönlannin tilastokeskukseen (tietoa englanniksi, tanskaksi, grönlanniksi): www.stat.gl

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

Kestävän kehityksen hanke Sisimiutissa

18. elokuuta Sisiumiutissa kulttuuritalo Taseralikissa pidettiin inspiraatioseminaari, jossa käynnistettiin Qeqqatan kunnan ja tanskalaisen Villum-säätiön kestävään kehitykseen liittyvä hanke. Seminaarissa oli 120 osallistujaa: kuntahallinnon, elinkeinoelämän ja Grönlannin hallituksen edustajia, koulutus- ja sosiaalialan, tekniikan ja ympäristöalan sekä elinkeinojen kehittämisen asiantuntijoita.

Seminaarissa pidettiin alustuksia ja työpajoja kestävästä kehityksestä. Kunnan tavoitteena on kehittyä vuoteen 2020 mennessä arktisen alueen edelläkävijäksi kestävän kehityksen alueella. Seminaarin jälkeen kunnan asukkaat saivat tulla tutustumaan hankkeeseen. Villum-säätiö ja  Qeqqatan kunta ovat aloittaneet esihankkeen, jonka puitteissa suunnataan 150–200 miljoonaa Tanskan kruunua kestävään kehitykseen. Esihanke on jaettu noin 35 osahankkeeseen, jotka toteutetaan vuosina 2012–2020.

Linkki Villum-säätiön sivuille: www.villumfonden.dk
Qeqqata Kommunia: www.qeqqata.gl

Minik Hansen
E-post: mh(ät)suliplus.gl

NVL

IKT-konferenssi

NVL ja islantilainen työelämän oppimiskeskus järjestävät yhteistyössä Islannin yliopiston tietotekniikan ja median tutkimuksen keskuksen sekä aikuiskasvatuksen koulutusohjelman kanssa konferenssin tietotekniikan käytöstä oppimisessa ja opetuksessa 4.10.2012.

Konferenssissa käsitellään IKT:n käyttöä aikuisten oppimisessa. Menetelmiä, hankkeita ja käytänteitä esitellään alustuksien ja tunnin pituisten työpajojen avulla. Konferenssi alkaa yliopiston aulassa. Pääesiintyjät ovat  Etienne ja Beverly Wenger-Trayner http://wenger-trayner.com/ sekä Alastair Creelman http://acreelman.blogspot.com/ Keynote-puheita voi seurata myös webinaarissa, joka alkaa samana päivänä klo 13.20 Suomen aikaa.

Linkki webinaari-ilmoittautumiseen:
http://frae.is/distans-webinar-oktober-4th/

Lue lisää (islanniksi): HTML

Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Asiaa Pohjolan arktisten alueiden ja saamelaisalueen koulutuksesta

Koulutus on pohjoisen kehityksen avain. Tämä ajatus oli teemana NVL:n Distans-verkoston järjestämässä pohjoismaisessa symposiumissa, joka pidettiin taannoin Kautokeinossa Saamelaisessa korkeakoulussa.

Saamelainen korkeakoulu on suunnattu saamenkieliselle väestölle, ja sinne hyväksytään opiskelijoita Pohjoismaiden ja Venäjän saamenkielisiltä alueilta. Korkeakoulussa on tarjolla useita joustavia koulutusohjelmia. Niihin sisältyy paljon verkko-opintoja, jotta myös ulkona työskentelevät poronhoidon ammattilaiset pystyvät osallistumaan opintoihin.

Kuuntele ja katsele lisää aiheesta TÄÄLTÄ.

Petter Kjendlie
E-post: kjendlie(ät)nade-nff.no

NMR

Dagfinn Høybråtenista Pohjoismaiden ministerineuvoston uusi pääsihteeri

Pohjoismaiden yhteistyöministerit ovat päättäneet, että Dagfinn Høybråten aloittaa ministerineuvoston pääsihteerinä vuonna 2013. "Hallituksemme pitää pohjoismaista yhteistyötä tärkeänä. Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2012 puheenjohtajan ominaisuudessa olen iloinen siitä, että Dagfinn Høybråten, joka on pitkään ollut mukana pohjoismaisessa yhteistyössä ja jolla on laaja poliittinen kokemus, on ottanut vastaan järjestön johtajuuden", toteaa Norjan yhteistyöministeri Rigmor Aasrud.

Dagfinn Høybråten on yksi Norjan kansanedustuslaitoksen, Stortingetin varapuheenjohtajista. Hänellä on laaja kokemus politiikasta ja  hallinnollisista tehtävistä valtioneuvoksena, sosiaalijohtajana, kaupunginjohtajana ja Norjan kuntaliiton johtajana. Lisäksi hän on toiminut Norjan kristillisen kansanpuolueen puheenjohtajana ja eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja toimii kansainvälisen rokotusliiton GAVI:n johtokunnan puheenjohtajana.
Høybråten astuu vuonna 2013 Halldór Ásgrímssonin tilalle. Ásgrimsson on johtanyt ministerineuvostoa kuuden vuoden ajan.

Lue lisää: Norden.org

E-post: Antra.Carlsen(ät)vox.no

RSS
www.nordvux.net/rss/
468/nvluutisia.htm
 - tämän linkin kautta saat NVL:n uusimman suomenkielisen Uutiskirjeen RSS-tuontina. Lisää aiheesta: http://fi.wikipedia.org/wiki/Rss


nmr_fi


Julkaisupäivä: 27.9.2012

NVL:n aloitussivulle