Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet

3-5 april 2019 Hanaholmen, Esbo, Finland. www.hanaholmen.fi.
Konferensen ordnas i samarbete mellan Nordiska Alfarådet, NVL och Utbildningsstyrelsen i Finland.