Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet

 

3-5 april 2019 Hanaholmen, Esbo, Finland. www.hanaholmen.fi.
Konferensen ordnas i samarbete mellan Nordiska Alfarådet, NVL och Utbildningsstyrelsen i Finland.

 
Foto: Pixabay
04-10-2018
Start: 3. april 2019 09:00:00
End:   5. april 2019 16:00:00

Den fjortonde nordiska konferensen om alfabetisering - grundläggande litteracitet skall utvidga det nordiska kunskapsunderlaget om modeller och metoder inom litteracitets undervisning som främjar delaktighet både i samhället och arbetslivet och skapar ett meningsfullt och värdefullt liv hos målgruppen, samt stärker de studerandes självförtroende och identitet.

Konferensen fokuserar på olika tillvägagångssätt för att utveckla de studerandes grundläggande litteracitet och stärka deras språkmedvetenhet samt digitala färdigheter, talförmåga och muntliga färdigheter.

Föreläsningarna skapar en teoretisk referensram för vidare diskussioner i workshops där lärarna kan reflektera, diskutera och arbeta med didaktiska tillvägagångssätt.

Konferensens språk är engelska, svenska, norska och danska - beroende på föreläsaren. Tolkningstjänster kommer inte att vara tillgängliga.

Program

Onsdag 3 april

11.00 – 12.00 Registration

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.05 Välkommen till Hanaholmen!
Verkställande direktör Gunvor Kronman, Hanaholmen

13.05 – 13.10 Öppning
Konsultativ tjänsteman Ulla-Jill Karlsson, Undervisnings- och kulturministeriet

13.10 – 13.40 Finska vägar till vuxnas litteracitetsundervisning
Utbildningsråd, enhetschef Leena Nissilä, Utbildningsstyrelsen

13.40 – 14.45 Nordiska utmaningar och möjligheter i alfabetiseringsundervisning för vuxna
Presentationer från olika länder (6 x ~10 min)

14.45 – 15.15 Fika och mingel

15.15 – 16.00 Language learning: Linking workplace with classroom
Teachers Astrid Stotesbury and Silje-Jennifer McDonald Bygland, Karmøy
voksenopplæring

16.00 – 16.30 Language Learning in the Wild; a guided participation in real-life interactions
Universitetsadjunkt og project manager Guðlaug Stella Brynjólfsdóttir, University of
Iceland

16.30 – 17.30 Parallella program/Parallel programmes (1 x 60 min)
In-service training for LESLLA teachers: Key findings of a Finnish project (Celsius)
PhD, research coordinator Taina Tammelin-Laine, University of Jyväskylä
Mooc: Nya möjligheter för alfabetiseringsundervisning (Tetra)
NVL-koordinator Johanni Larjanko, Bildningsalliansen
Reading to Learn -method for LESLLA learners (Kullager)
Finnish as a second language teacher Katriina Rapatti, Lehtikuusi School

17.30 – 18.30 Nordiska grupper
Diskussion utifrån dagens genomgångar

19.30 – 23.00 Middag och mingel

Torsdag 4 april

9.00 – 10.00 Identity, agency, and adult literacy in the digital era (via Zoom)
Professor Bonny Norton, The University of British Columbia

10.00 – 10.30 Fika och mingel

10.30 – 11.30 Enhancing participation through translanguaging: home languages as a resource in basic literacy training
Researcher, PhD. Irina Piippo, University of Helsinki

11.30 – 12.15 Follow up in Nordic groups

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.00 Emergent literacy instruction: ‘continua of biliteracy’ among newly immigrated adolescents
University lecturer, PhD student in Swedish as a second language
Anna Winlund, University of Gothenburg

14.00 – 14.05 Skolan i rörelse https://liikkuvakoulu.fi/svenska
Ombudsman för Skolidrott på Finlands Svenska Idrott Christel Lundström

14.05 – 15.00 Digital Approaches in Classroom - Empowerment in literacy classes with a focus on digital literacies
Pedagogy and ICT Consultant Claes Weise Schiermer Mørkeberg

15.00 – 15.30 Fika och mingel

15.30 – 17.00 Parallella program/Parallel programmes (välj två/select two, 2 x 40 min)

Enhancing participation through translanguaging (Skiftnyckel)

Researcher, PhD. Irina Piippo, University of Helsinki

Head of the Unit Sanna Markkanen, Axxell

Les 2/Lue! Tools for literacy (Tetra)

Finnish as a second language teacher Réka Aarnos, Omnia – Joint

Authority of Education in the Espoo Region, Lifelong Learning

Literacy teacher Ingeborg Krogsgaard, Arendal voksenopplæring

AlfagodigitalAlfagodigital, men hvordan?  (Kullager)

Lärare Elisabeth Bergander, Bærum voksenopplæring

Digitala resurser för litteracitetsundervisning (Celsius)

Utbildare, sfi Ivana Eklund

17.00 – 18.30 Let’s play! Pelataan! Låt oss spela! La oss spille! Lad os spille! Við skulum spila! Fääri
Head of Sales & Marketing Henrietta Lehtonen, Seppo www.seppo.io

19.30 – 23.00 Middag och mingel

Fredag 5 april

9.00 – 10.00 Numercy, voksne minoritetsspråklige og bruk av språkhjelpere
Stipendiat Marianne Eek, Høgskolen i Innlandet

10.00 – 10.30 Fika

10.30 – 11.30 Resurser och praktiker - Att tillsammans bygga upp en hållbar litteracitet

Universitetslektor i svenska som andraspråk, doktor Qarin Franker, Göteborgs Universitet

11.30 – 12.00 Closing words
Nordic Groups
Coordinator for Alfarådet, Counsellor of education Katri Kuukka, EDUFI

12.15 – 13.15 Lunch och farväl

The 14th Nordic Alfa-conference also offers you an opportunity to follow one of our lectures. Bonny Norton will talk about ”Identity, Agency and Adult Literacy in an Unequal Digital World” on 4 April. We offer the lecture as a free webinar. Please register here by 3rd April.

Hanaholmen.jpg  

Kontaktpersoner:

Undervisningsråd Katri Kuukka, katri.kuukka@oph.fi

fær180741_oph_su_ru_vaaka_rgb.jpg