Kompetence fra arbejdslivsperspektiv - København

Konferanse 7. december 2017 kl. 08:30-13:00

 

Den nordiske rapport Kompetens ur ett arbetslivsperspektiv præsenteredes og diskuteredes med afsæt i spørgsmålet:

Hvordan kan de nordiske anbefalinger til udvikling af systemer, der sikrer kompetenceforsyning rettet mod arbejdslivets behov på kort og langt sigt, bruges og inspirere i en dansk kontekst?”

Rapporten er resultat af et flerårigt arbejde i et af NVL s ekspertnetværk. I netværket har man analyseret forudsætningerne for at sikre kompetenceforsyning til arbejdsmarkedet, og har identificeret udfordringer og muligheder. På denne baggrund gives forslag til strategiske tiltag og anbefalinger til konkrete aktiviteter.

På seminariet bidrog Poul Nielson, forfatter af rapporten Arbejdsliv i Norden og forskellige aktører på det danske arbejdsmarked med oplæg til diskussion og dialog mellem deltagerne om rapportens relevans fra dansk perspektiv.

Resultater