Læring i nord 2022

Kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri

 

Kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri

De nordiske landene har i Visjon 2030 blitt enige om at vi skal jobbe for at Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. Hva innebærer det for kompetanseutvikling for industrien i Norden? Hva vet vi om hvilken kompetanse vi trenger for grønn omstilling i industrien?

På årets Læring i nord – EPALE/NVL-konferansen får vi se gode eksempler på hvordan utdanningstilbydere, bedrifter og andre aktører utvikler modeller og konsepter som kan sørge for at industrien får kompetanse til å omstille seg mot en mer bærekraftig drift.

Konferansen gjennomføres digitalt, den 27.oktober 2022 fra 12.00 til 15.00 (norsk tid) CEST/CET, da dette tidspunktet er best egnet for å nå målgrupper i alle nordiske land, med tanke på ulike tidssoner (08.00-11.00 WGST, 10.00 – 13.00 GMT, 11.00-14.00 WEST).

Hold av tiden i kalenderen!

Informasjonen på denne siden vil bli løpende oppdatert.