Læring i nord 2022

Kompetanse for det grønne skiftet i nordisk industri - EPALE/NVL-konferansen

 

Tradisjonelt har Nordens betydelige naturressurser og tilgang på energi gitt gode forutsetninger for industriell virksomhet. Med stabile økonomiske rammer og gode sosiale sikkerhetsnett har også innovasjonskraften i Norden vært sterk. Selv om arbeidslivet alltid har vært og alltid kommer til å være i endring, står vi nå overfor nye krav til samfunnsendringer som gjør at vi alle må tenke nytt. Det moderne Norden må nå intensivere jakten på bærekraftige løsninger, og gå fra fossil energi til mer miljøvennlige alternativer.

Men hva betyr egentlig det grønne skiftet for nordisk industri? Representerer det slutten på et eventyr, eller er det bare starten på et nytt et? Og hvilke krav og kompetanser krever det?

På den digitale konferansen Læring i nord den 27.oktober fra 12.00-15.00 (CEST) undersøker vi disse spørsmålene, og ser på praksiseksempler for hvordan vi kan arbeide for at ansatte og bedrifter i den nordiske industrien er beredt på en ny æra.

Program

Programmet er foreløpig, og oppdateres løpende. Mer innhold vil komme.

Åpning
Sveinung Skule, direktør for det norske Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Hvorfor snakker vi i det hele tatt om et grønt skifte?
Frode Longva, Norge, Avdelingsleder i Cicero – Senter for klimaforskning

Hva gjør det grønne skiftet med kompetansekravene som stilles til industrien i de nordiske land?
Martin Liebing Madsen, Danmark ,Sekretariatsleder for Industriens Fællesudvalg, Industriens Uddannelser.

Svensk industrivalidering – en nationell struktur för industrins kompetensförsörjning.
Ingegeerd Green, Sverige, Senior expert inom strategisk kompetensförsörjning Skärteknikcentrum Sverige

Fagskolens rolle i tiden fremover
Sekretariatet for Kompetansebehovsutvalget i Norge.

Komplekse utfordringer – Hvordan sikre industriens kompetansebehov i takt med det grønne skiftet?
Panelsamtale med relevante aktører