Nordisk Bærekraft - Network consolidation

NVLs nettverk for bærekraftig utvikling inviterte til arbeidsseminar i København 12. Oktober.

 

En framtid for alle!

Education for sustainable development (ESD) - Future milestones and strategies

Folk fra hele Norden med bakgrunn i utdanning, organisasjoner, offentlige etater og næringsliv møttes. Tyve av de 46 deltakerne hadde vært deltakere ved de to nordiske kursene Utdanning for bærekraftig utvikling.
Hensikten med seminaret var å dele, lære og diskutere strategier for hvordan kunnskap og gode eksempler kan bidra til at elever, studenter, kollegaer, organisasjoner, etater, utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser opplever arbeidet for bærekraftig utvikling som nødvendig, men positivt. Målgruppen var nettopp representanter for disse områdene.

Seminarets målsetting var å legge grunnlaget for et tverrsektorielt, nordisk nettverk av endringsagenter. Nettverket skal dele kunnskap, pedagogiske erfaringer og nytenking, møtes til workshops og føre debatter om behov og tiltak i utdanningen for bærekraftig utvikling. Bakteppe for NVLs arbeid med feltet er Nordisk Ministerråd engasjement for å gjøre Norden til en foregangsregion gjennom sine programmer; som det aktuelle “Generation 2030”  - det nordiske programmet for implementering av FNs 17 globale utviklingsmål.
En viktig utfordring er å finne gode metoder for å implementere FNs bærekraftmål i det daglige arbeid.

ArjenWals.jpg  


Viktige innspill bidro til gode, konkrete diskusjoner:


Helle Glen Pettersen, Nordisk Ministerråd, Nordisk Ministerråds program og tanker om Utdanning for bærekraftig utvikling 

 

Professor Jeppe Læssøe, Århus Universitet: Pedagogical approach to adult ESD 

Arjen Wals, Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability at Wageningen University 

Viktige linker
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/haallbar-utveckling/nordisk-program-for-agenda-2030 : Nordisk program for bærekraftig utvikling informationhttps://www.facebook.com/groups/155746077786870/?ref=bookmarks: Nordisk Bærekraft, facebook.
http://www.nordplusonline.org/Who-can-apply/Nordplus-Adult NordPlus Project possibilities

Jeppe_Lassoe.jpg