Nordiskt seminarium - Hur långt har utvecklingen med validering kommit i Norden?

Stockholm 23 november 2018

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) och Skolverket bjuder in till ett nordiskt seminarium i Stockholm 23 november 2018.

Seminariet tar sin utgångspunkt i EU rekommendationen från 2012 där medlemsländerna uppmanas att ha en nationell strategi för validering på plats senast 2018. Expertnätverket för validering som är ett av många nätverk inom NVL består av 13 experter från samtliga nordiska länder. Nätverket kom för några år sedan med en rapport ( Roadmap 2018 / Färdplan 2018) som ger förslag på hur ett land eller region kan använda en mängd indikatorer inom olika områden för att ge en bild av läget för valideringsarbetet i respektive land / region / sektor / organisation. För mer information se: Färdplan 2018. Under seminariet i november presenteras rapporten och experternas bedömning av läget i respektive land. 

Seminariet innehåller workshops där deltagarna får diskutera vad som fortfarande behöver utvecklas och vad de nordiska länderna kan lära av varandra inom valideringsområdet. Vikten av kvalitet i valideringsarbetet tas också upp och NVL kommer att presentera en modell om kvalitet i validering under seminariet.

Målgrupper för konferensen är strategiskt viktiga personer som arbetar med valideringsfrågorna på nationell eller regional nivå inom olika sektorer i Norden. 

Detaljerat program i bilaga.

Läs om evenemanget på isländska och finska.