Vellykket Nordisk konferanse

Over 80 deltakere var aktive på en veiledningskonferanse i Reykjavik onsdag den 9. november 2016.

 

Hovedtemaet var veiledning for voksne under titelen Guidance for low qualified adults in the light of The New Skills Agenda. Key-notes var Jaana Kettunen forsker ved Jyväskylä universitet og Peter Plant, professor ved Lillehammer högskole. Konferansen var i samarbeid mellom NVL, Arbeidslivets opplæringssenter, Erasmus+, EPALE Og Euroguidance.

Presentasjoner

Tweet fra conferansen her

Bilder fra konferansen