Voksenpædagogisk forum - konference

 

Tilmeldingen er åben!

 
11-02-2019
Start: 25. april 2019 00:00:00
End:   25. april 2019 00:00:00

Voksenpædagogikkens betingelser og muligheder i en digitaliseret verden

Digitale læringsteknologier vinder indpas i forhold til voksenlæring. Ofte med (for) optimistiske løfter om at styrke tilgængeligheden, imødekomme forskellige gruppers læringsbehov, effektivisere undervisningen og frigøre deltagerne fra tid og rum. Derfor er der behov for at stille skarpt på og reflektere over digitaliseringens potentialer, faldgrupper og forudsætninger i forhold til at skabe gode voksenpædagogiske læringsmiljøer. På konferencen sættes fokus på, hvordan digitaliseringens potentialer og udfordringer ser ud fra et voksenpædagogisk perspektiv.

Voksenpædagogisk Forum inviterer til den årlige forårskonference.

På konferencen sættes fokus på, hvordan digitaliseringens potentialer og udfordringer ser ud fra et voksenpædagogisk perspektiv. Vi har sammensat et spændende program, hvor eksperter og praktikere inviteres til at dele viden og erfaringer og indgå i dialogen. Det gør vi ved at diskutere:

• Hvad indebærer det at uddanne myndige voksne i en tid, hvor digitalisering fylder stadig mere i privatlivet, arbejdslivet og samfundslivet?

• Hvilke potentialer og udfordringer skal voksenpædagogikken håndtere, når voksenuddannelserne digitalise-res? og hvad kræver det af underviseren?

• Hvad er de pædagogiske potentialer og begrænsninger i forskellige læringsteknologier, som udvikles og vinder frem netop nu? Hvilken rolle spiller undervisere og vejledere i forskellige typer digitale forløb?

• Hvilket læringsindhold egner sig til digitale forløb, og hvordan adresserer vi behovene hos forskellige målgrupper?

Dato: Torsdag d. 25. april 2019
Sted: UC Syd Campus Kolding Dyrehavevej 116 6000 Kolding
Pris: 695 kr. inkl. forplejning

TILMELDING HER

Keynotes

- Mie Buhl, Professor Kommunikation, It og Lærings Design, Ålborg Universitet, Kbh.

- Brit Ross Winthereik, PhD, Professor, Teknologier i praksis, IT universitetet København

- Tasha Dam, Chief Pedagogy Officer, Area9, LyceumPå workshops præsenteres og diskuteres konkrete erfaringer og eksempler fra forskellige sektorer.

Konferencen henvender sig til alle med interesse for voksenuddannelse og kompetenceudvikling Voksenpædagogisk forum er et åbent tværsektorielt netværk med fokus på voksenuddannelse.

Netværket fungerer også som dansk referencegruppe til Nordisk netværk for voksnes læring under Nordisk Ministerråd og planlægger en årlig konference med fokus på et aktuelt voksenpædagogisk tema.

Udklip.JPG