Voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang - konferanse

Den femtende nordiske konferansen om grunnleggende literasitet for voksne innvandrere

 

Konferanse for lærere og ledere, lærerutdannere og forskere som jobber med opplæring i språk og grunnleggende lesing og skriving for voksne innvandrere med lite eller ingen skolegang.

Konferansen byr på plenumsforedrag og arbeid i workshops med god tid til refleksjon, drøftinger og erfaringsutveksling i grupper.

Rammen for konferansen 2023 er FNs bærekraftsmål nummer 4: ”God utdanning, sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle” med translanguaging og digital literacy som hovedtemaer.

Målet med konferansens foredrag og arbeid i grupper er å øke lærernes kompetanse i å bruke flerspråklige strategier og ressurser og digitale arbeidsmåter for en bedre opplæring.


Sted: Gullbrannagården - litt sør for Halmstad.

Foreløpig oversikt over innholdet


Plenumsforedrag:
Marianne Eek, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet: FN´s bærekraftsmål – tilgang til rettferdig og inkluderende kvalitetsutdanning for alle innen 2030. Hvor er vi?

Alfarådet: Ny nordisk rapport om opplæringstilbudet i grunnleggende literasitet for voksne i Norden

Jen Vanek, director of digital learning and research, Minnesota, i plenum: Digital Literacy Skills and Second Language Acquisition Learners: Focus on Equity

Louise Tranekjær, Associate Professor at Department of Communication and Arts at Roskilde University, i plenum : Digitalizing social practices / Spilbaserte digitale ressurser i andrespråksundervisningen

Marianne Eek, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet: Andrespråkslæring, motivasjon og investering

Oliver St John, universitetslektor, Örebro universitet: Flerspråklig støtte for voksne nyankomne i opplæring i svensk for innvandrere (sfi)

Åsa Wedin, fil dr i tvåspråkighetsforskning och professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna: Transspråkande och multimodalitet i grundläggande skriftspråksundervisning inom sfi.

Elena Tkachenko, dosent OsloMet: Pedagogical translanguaging: theory and implementation in second language classrooms.


Parallelle forelesninger/work shops:

Jen Vanek, director of digital learning and research, Minnesota, USA: Instructional Practices to Support an Equity in Classroom Technology Integration and Digital Literacy Instruction

Jon Olav Ringheim og Ingrid Alnes Buanes lærere, Nygård skole, Bergen: Dette kan alle klare på iPad: Digital teknologi i klasserommet

Elena Tkachenko, dosent OsloMet: Språkhjelperen som tolk, brobygger og gruppeleder

Marianne Eek, førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet: Språkhjelperes stillasbygging i klasserommet – arbeid med språkets mening, språkets form og språket i bruk

Oliver St John, universitetslektor Örebro universitet: ”För att lyfta dom att lära sig svenska”. Flerspråkigt stöd i Svenska för invandrare.

Abdulkhadir Mohamed, biträdande verksamhetsledare og lärare Hyllie Parks folkhögskola i Malmö: Erfarenheter av att använda flera språk i läs- och skrivinlärningen

Sigridur Vilhjalmsdottir, seniorrådgiver NAFO: Erfaringer fra pilotering av norskopplæring med flerspråklig støtte

Flere innledere og work shops kommer!

Programmet vil også inneholde god tid til nordiske samtaler og arbeid i grupper.

Praktisk informasjon:
Kostnad

Deltakeravgift estimert til kr. 4 500 sek,- per person. Dette dekker konferanseavgift, alle måltider och overnatting i delat rum med egna lakan och handduk. Eget rum går att lägga till.

Det blir sendt faktura i etterkant av konferansen.

Reise er ikke inkludert og må ordnes og betales av deltakeren selv.

Påmelding
Påmelding åpner vinter 2023