Webbinarieserie: Inkludering i arbetslivet

Del 2 av 3 – Utrikes födda kvinnors etablering

 

Vad?

OECD slår fast att utrikesfödda kvinnor står inför en tredubbel utmaning: förutom att de är kvinnor och födda i ett annat land har de ofta kort utbildning och bristande yrkeserfarenhet. Forskning visar att kvinnor missgynnas i etableringen och får färre arbetsinriktade insatser. Ta del av lärande exempel på insatser som kan skapa ett mer jämställt deltagande på den nordiska arbetsmarknaden.

När?

Tisdag 29 januari 2019 kl. 13.00-14.00 (GMT+1).

Case #1

Christina Merker Siesjö, ordförande, Yalla Trappan
Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ i Rosengård i Malmö. Yalla Trappen skapar arbetstillfällen för dem som står allra längst från arbetsmarknaden: medelålders kvinnor som saknar utbildningar och yrkeserfarenheter från hemlandet, och bidrar till social hållbarhet i utsatta områden.

Case #2

Christian Larsen, projektleder, KVINFOs mentornetværk
KVINFOs Mentornetværk stræber efter at forløse etniske minoritetskvinders potentiale på det danske arbejdsmarked. Mentornetværket anvender frivillige mentorer, der er forankret i det danske samfund, til at støtte forskellige grupper af etniske minoritetskvinder med en bedre integration - både i forhold til beskæftigelse og i samfundet generelt.
Metoden fra KVINFOs Mentornetværk er anvendt til at starte søsterprogrammer i 30 lande verden over og også i det nystartede mentorprojekt PIFT, der retter sig mod sårbare unge kvinder i Danmark.

Se en inbandning av webinaret här.

Målgrupp

• Integrationssamordnare i kommuner och regioner.
• Ledare och praktiker inom utbildningssektor som arbetar med nyanlända kvinnor.
• Beslutsfattare på kommunal-, regional- och nationell nivå.

Varför ska du titta?

• Ta del av expertanföranden om hur organisationer och företag arbetar för att förbättra kvinnornas etablering i arbetslivet, skapa vägar till utbildning och engagemang i lokalsamhälle.
• Ta del av innovativa lösningar som skapa mer hållbar utveckling i utsatta områden.
• Knyta kontakter och utbyta erfarenheter med nordiska kollegor och experter inom integrationsområdet.

Kontakt

Maria Marquard, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, marq@edu.au.dk eller
Helena Lagercrantz, Nordregio, helena.lagercrantz@nordregio.org.

Detta är den andra webbinariet i serien om hur vi bäst samordnar insatser för integration och får flera nyankomna i arbete. Läs mer här.

Webbinarieserien har utvecklats av Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Nordregio och Nordens välfärdscenter – med stöd från Nordiska Ministerrådet.