A World Worth Living In - en slutrapport

 

Mycket positiva omdömen har kommit från såväl deltagare, medarrangörer som samarbetspartners.
En viktig fråga inför framtiden är hur folkbildningen långsiktigt kan stärka sin position i EU och i övrigt internationellt arbete. Ett av syftena med konferensen var att aktualisera och stärka folkbildningens betydelse i utvecklingssamarbetet.

Läs rapporten: PDF

1300