Aftenskolerne styrker demokrati

 

En undersøgelse lavet af de fire landsdækkende oplysningsforbund (AOF, NETOP, DOF og LOF) med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråd konkluderede, at aftenskolen bidrager til demokratiet på flere måder, bl.a. bibringes deltageren viden om rettigheder og pligter i demokratiet gennem ”undervisning om demokrat, følelser og personlig stillingtagen til demokratiet aktiveres, undervisningen ”model for det gode samfund” og bibringer undervisningen demokratiske handlekompetencer.

Læs undersøgelsen: www.lærerportalen.dk/medborgerskab

Læs kronik om undersøgelsen på Dfs.dk (pdf)

1885