Aikuiskouluttajan pätevyys ja osaamisen kehittäminen

 

Tämän selvityksen tarkoitus on täydentää aiempien raporttien tuloksia ja johtopäätöksiä kartoittamalla aikuiskouluttajien omia kokemuksia osaamistarpeista.

Pohjoismaiset koulutusjärjestelmät ovat viime vuosina  kohdanneet enenevissä määrin paineita vastata globalisaation, digitalisaation sekä väestörakenteen muutosten haasteisiin.
Selvitys pyrkii selkeyttämään aikuiskouluttajan suhtautumista aikuisoppimisen yhteispohjoismaisiin koulutushankkeisiin. Se luo perustaa suosituksille miten pohjoismaisten aikuiskouluttajien osaamisen tulee kehittää.

Raportti on myös saatavilla tanskan ja englanniksi.

Forside Aikui.jpg