Ajankohtaista

 

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Opetusministeriö kutsui aikuiskoulutuksen toimialan valtakunnalliset keskusjärjestöt ja muut keskeiset yhteistyötahot ajankohtaisseminaariin 14.6.2005. Aamupäivä käytettiin parlamentaarisen aikuiskoulutuspolitiikan toimeenpanon ja tulosten käsittelyyn.
Työikäisen aikuisväestön osaaminen – on yksi työstettävä alue. Aikuisväestön osaamisen tulisi nostaa työllisyysastetta. Nyt tämä on 67% 15-64 vuotiaista. Tavoitteena vuonna 2011 on 75%.

Yhteiskunnan eheys, tasa-arvo ja aktiivinen kansalaisuus – on toinen työstettävä alue. Jyväskylän yliopisto on kiinnostunut aiheesta ja aloittanut tutkimushankkeita. Osallistuminen opitaan osallistumalla, joten haaste kaikelle koulutukselle on aktiiviksi kansalaiseksi sosiaalistuminen.

Aikuisopiskelussa aliedustettujen ryhmien osallistuminen – on kolmas työstettävä alue. Noste-hanke näyttää jo nyt, että hakevaa toimintaa tarvitaan ja monikanavaista sellaista, jotta nämä ryhmät saadaan mukaan koulutukseen. Eniten tulijoita on tietotekniikka koulutukseen, kuten ajokorttiin.

Iltapäivällä tutustuttiin valmistuviin hankkeisiin ja uusin avauksiin ja haasteisiin.

Koulutuspoliittista selontekoa, kehittämissuunnitelman tarkistamista ja aikuiskoulutuksen mitoitusanalyysiä työstetään. Aikuiskoulutuksen alueellisen vaikuttavuuden toimenpideohjelman ”AITO ohjelman” lääniraportit ovat luettavissa lääninhallituksen kotisivuilla (www.laaninhallitus.fi).

Opetusministeriö ja työministeriö ovat asettaneet valmisteluryhmän laatimaan toimenpideohjelmaa aikuisopiskelun tieto- ja neuvontapalvelujen ja opintojen ohjauksen kehittämisestä.

Hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa ja sen toteutuksessa on haastetta tutkintojen tunnistamisessa ja täydentämisessä ja mahdollisessa opastuksessa rajojen ulkopuolella, jo ennen kuin tullaan Suomeen.

Kuntien valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistus otetaan käyttöön viimeistään vuonna 2008, mutta ammattikoulutuksen puolella käyttöönotto tapahtuu heti vuoden 2006 alusta.

Takaisin Uutiskirjeeseen