Aktiver evnene – alle evner

 

 

Islands arbeidsmarkedsdirektorat, Forbudet for arbeidsuføre og Islands forbund for utviklingshemmede har initiert samarbeidsprosjekt for å skape arbeid for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne. Prosjektet har fått navnet Aktiver evnene – alle evner..  

Med deltakelse i prosjektet kan offentlige organisasjoner og kommuner ansette personer med nedsatt arbeidsevne, med støtte fra direktoratets rådgivere og arbeidskontrakt for uføre. Med en slik kontrakt mottar lønnsutbetaler en del av lønnen og lønnsrelaterte avgifter. 

Hentet fra Arbeidsmarkedets hjemmeside 17.12.2014

Läs mer