Aktuelle ideer til god online undervisning

Danmarks evalueringsinstitut, EVA, har igangsat et projekt, hvor man søger at belyse, hvordan digitalisering anvendes i voksen efter- og videreuddannelse.

 
Foto: Tirachard Kumtanom Foto: Tirachard Kumtanom

I en tid hvor mange uddannelsesinstitutioner flytter fysisk undervisning til online undervisning, har Danmarks evalueringsinstitut, EVA igangsat et projekt, hvor man søger at belyse, hvordan digitalisering anvendes i voksen efter- og videreuddannelse, samt hvilke erfaringer der allerede er.

Helt aktuelt i dette projekt er udgivet en artikel, der beskriver ”Fem trin til god onlineundervisning”.

De fem trin er udviklet af professor Gilly Salmons, der er en af verdens førende tænkere inden for digital læring og tilrettelæggelse af digitale læringsforløb. Hendes pædagogiske tilgang hviler bl.a. på opfattelsen af, at læring skal være meningsskabende og er aktiv proces, og at læring er en social proces med høj grad af deltagerorientering.

Læs artiklen her.