Aktuellt (FI)

 

Aktuellt inom vuxenutbildningen i Finland

Undervisningsministeriet inbjöd till en seminariedag om det som är aktuellt inom vuxenutbildningen i Finland 14.6.2005.
Enligt den parlamentariska vuxen utbildningspolitiken skall man i Finland satsa på den arbetande befolkningens kunnande så att antalet arbetslösa minskar. Man skall också satsa på ett enhetligt samhälle, jämställdhet och aktivt medborgarskap. Man skall underlätta deltagandet för dem som sällan deltar (t ex via Noste, kan liknas vid kunskapslyftet i Sverige).

Man håller på med uppföljning och utvärdering av utvecklingsprogrammet för vuxenutbildning. I samband med detta görs också en kartläggning av hur vuxenutbildningen påverkar regionalt. Rapporter på länsnivå kan redan läsas och sammanställningen av arbetet kommer i höst.

Undervisnings- och arbetsministeriet har tillsatt en grupp att förbereda ett åtgärdsprogram för att utveckla informationstjänsterna gällande vuxenutbildning och studievägledning eller handledning för vuxna.

Regeringen har förnyat sin immigrant politik. De största utmaningarna för vuxenutbildningen är validering av tidigare kunskap och handledning eller förberedelse för inflyttning utanför Finlands gränser.

Kommunernas statsandels- och finansieringsprogram förnyas. Det nya programmet tas i bruk i sin helhet senast 2008, men redan i januari år 2006 gäller den all yrkesutbildning.

Tillbaka till Nyhetsbrev