Åland - oversikt

 

Åland

 

Projektet Validering på Åland ska skapa system, rutiner och förutsättningar för validering genom att erbjuda handledning, metoder och andra tjänster för validering. Under 2008-2012 framarbetas och testas valideringssystemet, för att kunna fungera från och med 2013. Arbetet genomförs av Ålands landskapsregering med stöd från Europeiska socialfonden.

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org