Alfarådet

 

 

Alfarådet stödjer kompetensutveckling och vidareutbildning av alfalärare genom att skapa pedagogiska och didaktiska verktyg som lärare och utbildningsinstitutioner efterlyser. Målgruppen för det nordiska Alfarådet är vuxna med kort eller ingen formell skolbakgrund och de personer som inte har något av de nordiska språken som modersmål. Alfarådet stödjer lärare i utveckling av studerandes digitala färdigheter, talförmåga och muntliga färdigheter.