Alhainen koulutustaso ja yksin asuminen voivat vaikuttaa miehen tuloihin ja elinikään

Tanskalaisen tutkimuslaitoksen analyysin mukaan yksin asuvilla koulutusta vailla olevilla miehillä on huomattavasti pienemmät tulot, heikompi työmarkkinasidos ja lyhyempi elämä kuin muilla miehillä.

 
ELEVATE from Pexels ELEVATE from Pexels

Työelämän talousneuvosto (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) -nimisen tutkimuslaitoksen analyysin mukaan yksin asuvilla koulutusta vailla olevilla miehillä on alempi tulotaso, heikompi työmarkkinasidos ja lyhyempi elinikä kuin muilla miehillä. Lisäksi he ovat yliedustettuina toimeentulotuen ja varhaiseläkkeen saajien joukossa.

Analyysi osoittaa selvästi, että kouluttamattomia yksin asuvia miehiä asuu ylivoimaisesti eniten syrjäseuduilla. Joillakin alueilla kouluttamattomista miehistä jopa joka kymmenes asuu yksin, kun taas suurkaupunkien lähellä yksin asuvien osuus voi olla niinkin alhainen kuin kaksi prosenttia.

Linkki analyysiin (tanskankielinen)