Alt det du kan tæller

 
I anledning af Sorø-mødet udgav Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) i fællesskab en folder der handler om 3. sektors arbejde med realkompetence. Folderen indeholder bl.a. 3 eksempler forskellige personers konkrete udbytte af det fokus sektoren har sat på realkompetence.
Folderen kan ses her:
www.dfs.dk/realkompetence/dfsogdgisminipjece.aspx